Language Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
English This translation is used for source strings. GPL-3.0 135 9
Afrikaans GPL-3.0 36% 968 5,607 3 2
Albanian GPL-3.0 2% 1,471 8,127 1
Arabic GPL-3.0 66% 514 3,318 22 4 2
Belarusian GPL-3.0 0% 1,502 8,214
Bengali (Bangladesh) GPL-3.0 8% 1,386 7,802 3
Bulgarian GPL-3.0 92% 120 1,180 1 2
Catalan GPL-3.0 47% 800 5,449 12
Chinese (Hong Kong) GPL-3.0 23% 1,155 6,948 7
Chinese (Simplified) GPL-3.0
Chinese (Traditional) GPL-3.0 97% 31 223 1
Croatian GPL-3.0 70% 454 3,428 17 4
Czech GPL-3.0 2
Danish GPL-3.0 98% 22 301 2
Dutch GPL-3.0 99% 12 74 4 5
English (United Kingdom) GPL-3.0 99% 2 30
Esperanto GPL-3.0 2% 1,483 8,214 4
Estonian GPL-3.0 1% 1,495 8,225
Filipino GPL-3.0 3% 1,467 8,022 2
Finnish GPL-3.0 92% 116 1,019 7 14
French GPL-3.0 99% 2 30 3
French (Canada) GPL-3.0 46% 811 4,929 3
Galician GPL-3.0 4% 1,453 8,100 1 1
German GPL-3.0 5
German (Swiss) GPL-3.0 7% 1,400 7,882 4 2
Greek GPL-3.0 65% 526 4,390 15 1
Hebrew GPL-3.0 59% 614 4,648 10
Hindi GPL-3.0 7% 1,400 7,731 3
Hungarian GPL-3.0
Icelandic GPL-3.0 28% 1,091 7,235 18 1
Indonesian GPL-3.0 72% 417 2,313 12 9
Italian GPL-3.0 99% 6 55 5
Japanese GPL-3.0 97% 41 359 12 1
Kazakh GPL-3.0
Korean GPL-3.0 96% 52 330 6 8 4
Latvian GPL-3.0 70% 448 3,670 5
Lithuanian GPL-3.0 51% 735 5,311 27 6
Malay GPL-3.0 10% 1,353 7,549 4 4
Malayalam GPL-3.0
Marathi GPL-3.0 5% 1,437 8,147 11
Norwegian Bokmål GPL-3.0 99% 13 76 1
Norwegian Nynorsk GPL-3.0 49% 760 5,395 1
Persian GPL-3.0 99% 13 76 486
Pirate GPL-3.0 3% 1,458 8,131
Polish GPL-3.0 1
Portuguese GPL-3.0 85% 220 1,406 15 36 2
Portuguese (Brazil) GPL-3.0 99% 12 74 1
Portuguese (Portugal) GPL-3.0 98% 23 178 5 21
Romanian GPL-3.0 98% 16 103 2
Russian GPL-3.0 3
Serbian GPL-3.0 99% 15 97 9
Slovak GPL-3.0 99% 12 74 7
Slovenian GPL-3.0 91% 124 883 5 2
Spanish GPL-3.0 99% 12 74 3 2
Spanish (Argentina) GPL-3.0 5 2
Spanish (Dominican Republic) GPL-3.0 1% 1,496 8,248 1
Spanish (Latin America) GPL-3.0 3 5
Spanish (Mexico) GPL-3.0 99% 12 74 7
Swedish GPL-3.0 99% 12 74 5
Tamil GPL-3.0
Telugu GPL-3.0 98% 23 178 1
Thai GPL-3.0 7% 1,403 8,063
Turkish GPL-3.0 74% 389 2,662 9
Ukrainian GPL-3.0 30% 1,051 6,345 2
Urdu (Pakistan) GPL-3.0 0% 1,505 8,273 14
Vietnamese GPL-3.0 6
Zulu GPL-3.0 0% 1,516 8,284
Please sign in to see the alerts.
Project website jellyfin.org
Project maintainers User avatar joshuaboniface User avatar anthonylavado User avatar mcarlton00
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions are turned off.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3.0 only
Source code repository https://github.com/jellyfin/jellyfin-web.git
Repository branch master
Last remote commit Translated using Weblate (Slovenian) 1dc30b3c5
User avatar tinesubic authored 4 days ago
Weblate repository https://translate.jellyfin.org/git/jellyfin/jellyfin-web/
Filemask src/strings/*.json
Monolingual base language file src/strings/en-us.json
Languages 67
Source strings 1,516
Source words 8,284
Source characters 51,340
Hosted strings 101,572
Hosted words 555,028
Hosted characters 3,439,780
User avatar Boki40

Translation changed

Jellyfin / Jellyfin WebHungarian

Next Episode Playing in {0}
A kKövetkező epizód {0} múlva automatikusan elindul
20 hours ago
User avatar SaddFox

New translation

Jellyfin / Jellyfin WebSlovenian

Tune the tone mapping algorithm. The recommended and default values are NaN. Generally leave it blank.
Uglasite algoritem preslikave barv. Priporočena in privzeta vrednost je NaN. Na splošno pustite prazno.
yesterday
User avatar SaddFox

New translation

Jellyfin / Jellyfin WebSlovenian

Tonemapping param:
Parametri preslikave barv:
yesterday
User avatar SaddFox

New translation

Jellyfin / Jellyfin WebSlovenian

Select the Tone mapping algorithm to use:
Izberite algoritem za preslikavo barv:
yesterday
User avatar SaddFox

New translation

Jellyfin / Jellyfin WebSlovenian

This is the OpenCL device that is used for tonemapping. The left side of the dot is the platform number, and the right side is the device number on the platform. The default value is 0.0. The ffmpeg application file containing the OpenCL hardware acceleration method is required.
To je naprava OpenCL, ki bo uporabljena za preslikavo barv. Na levi strani pike je številka platforme, desno je številka naprave na tej platformi. Privzeta vrednost je 0.0. Zahtevana je datoteka ffmpeg, ki vsebuje metodo strojnega pospeševanja OpenCL.
yesterday
User avatar SaddFox

New translation

Jellyfin / Jellyfin WebSlovenian

Color primaries:
Barvni prostor:
yesterday
User avatar SaddFox

Translation changed

Jellyfin / Jellyfin WebSlovenian

Color primaries
Osnovne barveBarvni prostor
yesterday
User avatar SaddFox

Translation changed

Jellyfin / Jellyfin WebSlovenian

Comma separated list of IP addresses or hostnames of known proxies used when connecting to your Jellyfin instance. This is required to make proper use of X-Forwarded-For headers. Requires a reboot after saving.
Seznam IP-naslovov ali gostiteljskih imen znanih posredniških strežnikov za povezovanje z Jellyfin. To je potrebno za pravilno delovanje X-Forwarded-For zaglavij. Naslovi so ločeni z vejico. Sprememba vrednosti zahteva ponovni zagon.
yesterday
User avatar SaddFox

New translation

Jellyfin / Jellyfin WebSlovenian

Tone mapping can transform the dynamic range of a video from HDR to SDR while maintaining image details and colors, which are very important information for representing the original scene. Currently works only when transcoding videos with embedded HDR10 or HLG metadata. If the playback is not smooth or fails, please consider turning off the corresponding hardware decoder.
Preslikava barv lahko preslika dinamični razpon videa HDR v SDR, pri tem pa ohranja podrobnosti in barve, kar je zelo pomembno za predstavitev izvorne scene. Trenutno deluje zgolj pri prekodiranju videa z vdelanimi HDR10 ali HLG metapodatki. Če predvajanje ne deluje ali pa ni tekoče izklopite strojno dekodiranje za ustrezen format.
yesterday
User avatar SaddFox

New translation

Jellyfin / Jellyfin WebSlovenian

Video range
Barvni razpon
yesterday
Browse all component changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity