Translation

Select the deinterlacing method to use when software transcoding interlaced content. When hardware acceleration supporting hardware deinterlacing is enabled the hardware deinterlacer will be used instead of this setting.
.DeinterlaceMethodHelp
Select the deinterlacing method to use when software transcoding interlaced content. When hardware acceleration supporting hardware deinterlacing is enabled the hardware deinterlacer will be used instead of this setting.
90/2200
Context English Slovak State
.DeathDateValue
Died: {0}
Zomrel/a: {0}
.Default
Default
Predvolené
.ErrorDefault
There was an error processing the request. Please try again later.
Pri spracovaní požiadavky došlo k chybe. Prosím, skúste to neskôr znova.
.DefaultMetadataLangaugeDescription
These are your defaults and can be customized on a per-library basis.
Toto sú vaše predvolené hodnoty ktoré môžu byť prispôsobené na základe jednotlivých knižníc.
.DefaultSubtitlesHelp
Subtitles are loaded based on the default and forced flags in the embedded metadata. Language preferences are considered when multiple options are available.
Titulky sú načítané v závislosti od predvolených a vynútených nastavení v zabudovaných metadátach. Jazykové predvoľby sú zobrané do úvahy až vtedy, keď je k dispozícií viacero možností.
.DeinterlaceMethodHelp
Select the deinterlacing method to use when software transcoding interlaced content. When hardware acceleration supporting hardware deinterlacing is enabled the hardware deinterlacer will be used instead of this setting.
Vyberte metódu odstránenia prekladania obrazu videa pri transkódovaní prekladaného obsahu.
.Delete
Delete
Zmazať
.DeleteDeviceConfirmation
Are you sure you wish to delete this device? It will reappear the next time a user signs in with it.
Ste si istý, že chcete odstrániť toto zariadenie? Objaví sa znovu, keď sa ním používateľ nabudúce prihlási.
.DeleteImage
Delete Image
Zmazať obrázok
.DeleteImageConfirmation
Are you sure you wish to delete this image?
Ste si istý, že chcete zmazať tento obrázok?
.DeleteMedia
Delete media
Odstrániť média
Context English Slovak State
.DatePlayed
Date played
Dátum prehrania
.DeathDateValue
Died: {0}
Zomrel/a: {0}
.Default
Default
Predvolené
.DefaultMetadataLangaugeDescription
These are your defaults and can be customized on a per-library basis.
Toto sú vaše predvolené hodnoty ktoré môžu byť prispôsobené na základe jednotlivých knižníc.
.DefaultSubtitlesHelp
Subtitles are loaded based on the default and forced flags in the embedded metadata. Language preferences are considered when multiple options are available.
Titulky sú načítané v závislosti od predvolených a vynútených nastavení v zabudovaných metadátach. Jazykové predvoľby sú zobrané do úvahy až vtedy, keď je k dispozícií viacero možností.
.DeinterlaceMethodHelp
Select the deinterlacing method to use when software transcoding interlaced content. When hardware acceleration supporting hardware deinterlacing is enabled the hardware deinterlacer will be used instead of this setting.
Vyberte metódu odstránenia prekladania obrazu videa pri transkódovaní prekladaného obsahu.
.Delete
Delete
Zmazať
.DeleteDeviceConfirmation
Are you sure you wish to delete this device? It will reappear the next time a user signs in with it.
Ste si istý, že chcete odstrániť toto zariadenie? Objaví sa znovu, keď sa ním používateľ nabudúce prihlási.
.DeleteImage
Delete Image
Zmazať obrázok
.DeleteImageConfirmation
Are you sure you wish to delete this image?
Ste si istý, že chcete zmazať tento obrázok?

Loading…

Loading…

Things to check

Has been translated

This string has been translated in the past

Reset

Glossary

English Slovak
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
.DeinterlaceMethodHelp
Labels
No labels currently set!
Source string age
6 months ago
Translation file
src/strings/sk.json, string 150