Translation status

Strings1451
99.9% Translate
Words6896
99.9%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Jellyfin Kodi 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Jellyfin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 1.1% 1.1% Translate
Jellyfin AndroidTV 96.6% 95.8% 0.0% 0.0% 0.3% 0.6% Translate

Translation Information

Project website https://jellyfin.media
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GPLv3
Repository https://github.com/jellyfin/jellyfin-web.git
Repository branch master 4b869a41c, yesterday
Filemasksrc/strings/*.json
Monolingual base language filesrc/strings/en-us.json
Translation file src/strings/nb.json
When User Action Detail Object
2 weeks ago None Committed changes Jellyfin/Jellyfin Web - Norwegian Bokmål
3 weeks ago Rotekoppen New translation Jellyfin/Jellyfin Web - Norwegian Bokmål
res element
3 weeks ago Rotekoppen Suggestion added Jellyfin/Jellyfin Web - Norwegian Bokmål
Opphøyet
3 weeks ago None Committed changes Jellyfin/Jellyfin Web - Norwegian Bokmål
3 weeks ago bilde2910 New translation Jellyfin/Jellyfin Web - Norwegian Bokmål
HLS segmenterte undertekster
3 weeks ago bilde2910 New translation Jellyfin/Jellyfin Web - Norwegian Bokmål
Som standard vil de fleste bilder kun lastes ned når de blir forespurt av en Jellyfin-app. Skru på denne innstillingen for å laste ned alle bilder på forhånd etter hvert som media blir importert. Dette kan forårsake betydelig lengre bibliotekskanning.
3 weeks ago bilde2910 New translation Jellyfin/Jellyfin Web - Norwegian Bokmål
DLNA-enheter betraktes som delte inntil en bruker begynner å styre dem.
3 weeks ago bilde2910 New translation Jellyfin/Jellyfin Web - Norwegian Bokmål
Foreldrenummer:
3 weeks ago bilde2910 New translation Jellyfin/Jellyfin Web - Norwegian Bokmål
Dette navnet vil bli brukt for å identifisere denne serveren. Hvis feltet er tomt, vil maskinens navn bli brukt; standardverdien er serverens maskinnavn.
3 weeks ago bilde2910 New translation Jellyfin/Jellyfin Web - Norwegian Bokmål
Fil eller URL:
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 1451 6896
Translated 99.9% 1449 6894
Needs editing 0.1% 1
Failing check 0.2% 3

Last activity

Last change Oct. 22, 2019, 3:52 p.m.
Last author Rotekoppen

Activity in last 30 days

Activity in last year