Translation Information

Project website jellyfin.org
Project maintainers User avatar anthonylavado User avatar joshuaboniface
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions are turned off.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3.0 only
Source code repository https://github.com/jellyfin/jellyfin-web.git
Repository branch master
Last remote commit Merge pull request #2514 from oddstr13/image-fill-resize 2c85b7806
Bill Thornton authored 5 hours ago
Weblate repository https://translate.jellyfin.org/git/jellyfin/jellyfin-web/
Filemask src/strings/*.json
Monolingual base language file src/strings/en-us.json
Translation file Download src/strings/cs.json
User avatar WWWesten

Translation changed

Jellyfin / Jellyfin WebCzech

Comma separated list of IP addresses or IP/netmask entries for networks that will be considered on local network when enforcing bandwidth restrictions. If set, all other IP addresses will be considered to be on the external network and will be subject to the external bandwidth restrictions. If left blank, only the server's subnet is considered to be on the local network.
Seznam IP adres oddělených čárkou, nebo síťových masek, které budou zohledněny v místní síti při vynucování omezení šířky pásma. Pokud je nastaveno, všechny ostatní IP adresy budou považovány za externí síť a budou podléhat omezením šířky pásma pro vnější síť. Pokud pole zůstane prázdné, bude jako místní síť považována pouze podsíť serveru.
5 days ago
User avatar WWWesten

Translation changed

Jellyfin / Jellyfin WebCzech

Requiring a perfect match will filter subtitles to include only those that have been tested and verified with your exact video file. Unchecking this will increase the likelihood of subtitles being downloaded, but will increase the chances of mistimed or incorrect subtitle text.
Vyžadování dokonalé shody filtruje titulky tak, aby obsahovaly pouze ty, které byly testovány a ověřeny s vaším přesným videosouborem. Zrušení zaškrtnutí tohoto políčka zvýší pravděpodobnost stahování titulků, ale zvýší pravděpodobnost chybného nebo nesprávného textu titulků.
5 days ago
User avatar WWWesten

Translation changed

Jellyfin / Jellyfin WebCzech

No new devices found. To add a new tuner, close this dialog and enter the device information manually.
Nebyla nalezena žádná nová zařízení. Chcete-li přidat nový tuner, zavřete tento dialog a zadejte informace o zařízení ručně.
5 days ago
User avatar WWWesten

Translation changed

Jellyfin / Jellyfin WebCzech

Please wait. This may take a minute.
Prosím, čekejte. Může to trvat několik minut.
5 days ago
User avatar WWWesten

Translation changed

Jellyfin / Jellyfin WebCzech

The following users have had their passwords reset. They can now sign in with the pin codes that were used to perform the reset.
Obnovení hesla bylo provedeno následujícími uživateli. Nyní se mohou přihlásit pomocí kódů PIN, které byly použity k provedení resetu.
5 days ago
User avatar WWWesten

Translation changed

Jellyfin / Jellyfin WebCzech

Collections allow you to enjoy personalized groupings of Movies, Series, and Albums. Click the + button to start creating collections.
Kolekce vám umožní vychutnat si osobní seskupení filmů, seriálů a hudebních alb. Chcete-li je začít vytvářet, klikněte na tlačítko +.
5 days ago
User avatar WWWesten

Translation changed

Jellyfin / Jellyfin WebCzech

Comma separated list of IP addresses or IP/netmask entries for networks that will be considered on local network when enforcing bandwidth restrictions. If set, all other IP addresses will be considered to be on the external network and will be subject to the external bandwidth restrictions. If left blank, only the server's subnet is considered to be on the local network.
Seznam IP adres oddělených čárkou, nebo síťových masek, které budou zohledněny v místní síti při vynucování omezení šířky pásma. Pokud je nastaveno, všechny ostatní IP adresy budou považovány za externí síť a budou podléhat omezením šířky pásma pro vnější síť. Pokud pole zůstane prázdné, bude jako místní síť považována pouze podsíť serveru.
5 days ago
User avatar WWWesten

Translation changed

Jellyfin / Jellyfin WebCzech

An optional per-stream bitrate limit for all out of network devices. This is useful to prevent devices from requesting a higher bitrate than your internet connection can handle. This may result in increased CPU load on your server in order to transcode videos on the fly to a lower bitrate.
Volitelný limit datového toku pro všechna síťová zařízení. To je užitečné, aby se zabránilo požadavkům na vyšší přenosovou rychlost než zvládne vaše připojení k internetu. To může mít za následek zvýšení zátěže procesoru, aby bylo možné převádět videa za běhu na nižší datový tok.
5 days ago
User avatar WWWesten

Translation changed

Jellyfin / Jellyfin WebCzech

Changes to metadata or artwork downloading settings will only apply to new content added to your library. To apply the changes to existing titles, you'll need to refresh their metadata manually.
Změny nastavení metadat nebo stahování médií se budou týkat pouze nového obsahu přidaného do vaší knihovny. Chcete-li aplikovat změny na existující položky, musíte je aktualizovat ručně.
5 days ago
User avatar None

Committed changes

Jellyfin / Jellyfin WebCzech

Committed changes 2 weeks ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 1,506 8,215 50,941
Translated 100% 1,506 8,215 50,941
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 4 5 25

Last activity

Last change April 6, 2021, 2:21 a.m.
Last author WWWesten

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity