Translation Information

Project website https://jellyfin.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions are turned off.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3.0 only
Repository https://github.com/jellyfin/jellyfin-web.git
Repository branch master
Last remote commit Merge pull request #1948 from fffrankieh/button-type aa1cebb34
dkanada authored 2 hours ago
Repository containing Weblate translations https://translate.jellyfin.org/git/jellyfin/jellyfin-web/
Filemasksrc/strings/*.json
Monolingual base language filesrc/strings/en-us.json
Translation file src/strings/vi.json
None

Committed changes

Jellyfin / Jellyfin WebVietnamese

Committed changes 9 hours ago
hoanghuy309

Translation changed

Jellyfin / Jellyfin WebVietnamese

Chỉnh sửa hồ sơ, hình ảnh và sở thích cá nhân của người dùng này.
11 hours ago
TKhoảng thời gian tồn tại củagửi tin nhắn tồn tại (giây)
12 hours ago
None

Committed changes

Jellyfin / Jellyfin WebVietnamese

Committed changes 12 hours ago
hoanghuy309

Translation changed

Jellyfin / Jellyfin WebVietnamese

Điều này sử dụng thông tin tập từ siêuphim từ dữ liệu mô tả được nhúng nếu có sẵn.
12 hours ago
hoanghuy309

Translation changed

Jellyfin / Jellyfin WebVietnamese

Điều này xác định tiêu đề hiển thị mặc định khi không có siêu dữ liệu mô tả từ internet hoặc siêu dữ liệu cục bộ.
12 hours ago
hoanghuy309

Translation changed

Jellyfin / Jellyfin WebVietnamese

Không có nhóm nào. Bắt đầuHãy phát thứ gì đó trước.
12 hours ago
hoanghuy309

Translation changed

Jellyfin / Jellyfin WebVietnamese

Không có máy chủ nào được tìm thấy bằng cách sử dụngtìm thấy máy chủ nào qua tính năng kpm phát hiện máy chủ tự động.
12 hours ago
hoanghuy309

Translation changed

Jellyfin / Jellyfin WebVietnamese

Hiện tại không có phim nào được đề xuất. Hãy bắt đầu xem và xếp hạngxem và đánh giá các bộ phim của bạn, sau đó quay lại đây để xem các đề xuất của bạn.
12 hours ago
hoanghuy309

Translation changed

Jellyfin / Jellyfin WebVietnamese

CKích hoạt cho phép một số bên cung cấp dữ liệu mô tả lấy các thể loại từ internet.
12 hours ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 1,420 7,650 47,441
Translated 99% 1,418 7,642 47,390
Needs editing 0% 2 8 51
Failing check 0% 3 4 23

Last activity

Last change Sept. 29, 2020, 5:15 a.m.
Last author hoanghuy309

Activity in last 30 days

Activity in last year