Translation Information

Project website https://jellyfin.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions are turned off.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3.0 only
Repository https://github.com/jellyfin/jellyfin-web.git
Repository branch master
Last remote commit Translated using Weblate (Swedish) 31683efea
jolny authored 11 hours ago
Repository containing Weblate translations https://translate.jellyfin.org/git/jellyfin/jellyfin-web/
Filemasksrc/strings/*.json
Monolingual base language filesrc/strings/en-us.json
Translation file src/strings/vi.json
None

Committed changes

Jellyfin / Jellyfin WebVietnamese

Committed changes 3 seconds ago
hoanghuy309

Translation changed

Jellyfin / Jellyfin WebVietnamese

Tìm kiếm ảnh bìa phimminh họa và dữ liệu mô tả trênqua Internet
19 minutes ago
hoanghuy309

Translation changed

Jellyfin / Jellyfin WebVietnamese

Lưu ảnh bìa phim vào trongminh họa vào các thư mục phương tiện, sẽ giúp đưa chúng vào một nơi có thểdễ chỉnh sửa dễ dàng hơn.
19 minutes ago
hoanghuy309

Translation changed

Jellyfin / Jellyfin WebVietnamese

Lưu các ảnh bìa phimminh họa và dữ liệu mô tả vào trong các thư mục phương tiện
21 minutes ago
hoanghuy309

Translation changed

Jellyfin / Jellyfin WebVietnamese

Chọn một đường dẫn để tải xuống hình ảnhvị trí tải xuống ảnh bìa minh họa và dữ liệu mô tả.
21 minutes ago
hoanghuy309

Translation changed

Jellyfin / Jellyfin WebVietnamese

Thay đổi cài đặt tải xuống dữ liệu mô tả hoặc ảnh bìa minh họa chỉ áp dụng với nội dung mới thêm vào thư viện. Để áp dụng thay đổi đến các tiêu đề hiện có, bạn cần phải làm mới dữ liệu mô tả của chúng theo cách thủ công.
22 minutes ago
hoanghuy309

Translation changed

Jellyfin / Jellyfin WebVietnamese

Thay đổi về thiết lập của việc tải thông tincài đặt tải xuống dữ liệu mô tả hoặc hình ảnh sẽbìa chỉ có tácáp dụng với những nội dung mới được thêm vào thư viện. Để những thiết lập mới có tác dụng với nội dung đã có sẵnáp dụng thay đổi đến các tiêu đề hiện có, bạn sẽcần phải cập nhật lại thông tin của chúlàm mới dữ liệu mô tả của chúng theo cách thủ công.
44 minutes ago
None

Committed changes

Jellyfin / Jellyfin WebVietnamese

Committed changes 3 days ago
Ánh xạ tông màu có thể được tinh chỉnhCó thể điều chỉnh bố trí sắc thái. Nếu bạn không quen vớihiểu tùy chọn này, hãy giữ mặc định. Giá trị mặc định: Reinhard.
3 days ago
pakosbotond

Source string changed

Jellyfin / Jellyfin WebVietnamese

Tone mapping can be fine-tuned. If you are not familiar with these options, just keep the default. The recommended value is Reinhard.
4 days ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 1,422 7,649 47,416
Translated 100% 1,422 7,649 47,416
Needs editing 0% 0 0 0
Failing check 0% 3 4 23

Last activity

Last change Oct. 24, 2020, 1:17 a.m.
Last author hoanghuy309

Activity in last 30 days

Activity in last year