Translation Information

Project website jellyfin.org
Project maintainers User avatar anthonylavado User avatar joshuaboniface
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions are turned off.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3.0 only
Source code repository https://github.com/jellyfin/jellyfin-web.git
Repository branch master
Last remote commit Merge pull request #2681 from thornbill/toast-cleanup 5d38d0998
Bill Thornton authored 2 weeks ago
Weblate repository https://translate.jellyfin.org/git/jellyfin/jellyfin-web/
Filemask src/strings/*.json
Monolingual base language file src/strings/en-us.json
Translation file Download src/strings/vi.json
Continue Reading
Tiếp Tục Đọc
2 weeks ago
User avatar None

New string to translate

Jellyfin / Jellyfin WebVietnamese

New string to translate 2 weeks ago
User avatar None

Resource update

Jellyfin / Jellyfin WebVietnamese

Resource update 2 weeks ago
User avatar hoanghuy309

Translation changed

Jellyfin / Jellyfin WebVietnamese

Collections allow you to enjoy personalized groupings of Movies, Series, and Albums. Click the + button to start creating collections.
Bộ sưu tập giúp bạn thưởng thức các nhóm Phim, Phim Bộ và Tuyển Tập được tùy chỉnh theo cách của bạnđược cá nhân hóa. Bấm nút + để tạo bộ sưu tập.
2 weeks ago
User avatar hoanghuy309

Translation changed

Jellyfin / Jellyfin WebVietnamese

Generate chapter images when videos are imported during the library scan. Otherwise, they will be extracted during the chapter images scheduled task, allowing the regular library scan to complete faster.
Tạo hình ảnh phân cảnh khi video được nhập trong quá trình quét thư viện. Nếu không thì hình này nàychúng sẽ được trích xuất thông qua những tác vụ định kì, giúp cho quá trình quét thư viện diễn ra nhanh hơn.
a month ago
User avatar hoanghuy309

Translation changed

Jellyfin / Jellyfin WebVietnamese

Translating Jellyfin is an ongoing project.
Dự án chuyển ngữ‎Dịch Jellyfin là một dự án đang diễn ra ra liên tục.
a month ago
User avatar hoanghuy309

Translation changed

Jellyfin / Jellyfin WebVietnamese

Titles are assumed fully played if stopped when the remaining duration is less than this value.
Các t‎Tiêu đề được coi làgiả định phát đầy đủ nếu dừng sau thời gianlại khi thời lượng còn lại nhỏ hơn giá trị này.
a month ago
User avatar hoanghuy309

Translation changed

Jellyfin / Jellyfin WebVietnamese

Audiobook remaining minutes to resume:
Tiếp tục Sách nói tối đa trong vài phút:‎Số phút còn lại của sách nói để tiếp tục:‎
a month ago
User avatar None

New strings to translate

Jellyfin / Jellyfin WebVietnamese

New strings to translate a month ago
User avatar None

Resource update

Jellyfin / Jellyfin WebVietnamese

Resource update a month ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 1,507 8,223 50,995
Translated 100% 1,507 8,223 50,995
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 7 51 336

Last activity

Last change May 30, 2021, 5:54 a.m.
Last author hoanghuy309

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity