Translation Information

Project website https://jellyfin.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions are turned off.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3.0 only
Repository https://github.com/jellyfin/jellyfin-web.git
Repository branch master
Last remote commit Translated using Weblate (Afrikaans) 9d0ff1d23
buff0k authored an hour ago
Repository containing Weblate translations https://translate.jellyfin.org/git/jellyfin/jellyfin-web/
Filemasksrc/strings/*.json
Monolingual base language filesrc/strings/en-us.json
Translation file src/strings/vi.json
None

Committed changes

Jellyfin / Jellyfin WebVietnamese

Committed changes 17 hours ago
hoanghuy309

Translation changed

Jellyfin / Jellyfin WebVietnamese

Cùng một kiểuĐồng dạng
18 hours ago
hoanghuy309

Translation changed

Jellyfin / Jellyfin WebVietnamese

Bộ giải mãHồ sơ mã hóa chỉ ra những kiểu mã hoá nhất định mà một thiết bị có thể phát. Nếu một nội dung không thể phát, nó sẽ được chuyển mã, thậm chí nếu kiểu mã hoá đó được thiết lập phát trực tiếp.
18 hours ago
hoanghuy309

Translation changed

Jellyfin / Jellyfin WebVietnamese

Máy chủ kKhông thể tìm thấy chương trình FFmpeg trobằng đường dẫn bạn đã nhập. FFprobe thì cũng cần thiết và phải nằm trong cùng thư mục bên trên. Những phần mềm này thường được tổng hợp cùng nhau trong một lượt tải. Hãy thử lại sau khiđược yêu cầu và phải cùng thư mục. Cả hai thường được để chung trong cùng một gói tải xuống. Hãy kiểm tra đường dẫn và thử lại.
18 hours ago
Nâng lên
18 hours ago
hoanghuy309

Translation changed

Jellyfin / Jellyfin WebVietnamese

Khóa API Mới
18 hours ago
hoanghuy309

Translation changed

Jellyfin / Jellyfin WebVietnamese

Thu Hhồi Quyền Truy Cập API Keykhóa API
18 hours ago
hoanghuy309

Translation changed

Jellyfin / Jellyfin WebVietnamese

Danh sách các Khóa API đang hoạt độnghiện được bật
18 hours ago
hoanghuy309

Translation changed

Jellyfin / Jellyfin WebVietnamese

API KeysKhóa API
18 hours ago
hoanghuy309

Translation changed

Jellyfin / Jellyfin WebVietnamese

API KeyKhóa API
18 hours ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 1,420 7,650 47,441
Translated 95% 1,357 7,336 45,452
Needs editing 3% 44 286 1,816
Failing check 0% 4 53 314

Last activity

Last change Sept. 25, 2020, 12:30 a.m.
Last author hoanghuy309

Activity in last 30 days

Activity in last year