Translation Information

Project website https://jellyfin.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions are turned off.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3.0 only
Repository https://github.com/jellyfin/jellyfin-web.git
Repository branch master
Last remote commit Translated using Weblate (Indonesian) 64d469672
animegasan authored 4 hours ago
Repository containing Weblate translations https://translate.jellyfin.org/git/jellyfin/jellyfin-web/
Filemasksrc/strings/*.json
Monolingual base language filesrc/strings/en-us.json
Translation file src/strings/vi.json
None

New string to translate

Jellyfin / Jellyfin WebVietnamese

New string to translate yesterday
None

Resource update

Jellyfin / Jellyfin WebVietnamese

Resource update yesterday
None

Committed changes

Jellyfin / Jellyfin WebVietnamese

Committed changes yesterday
hoanghuy309

Translation changed

Jellyfin / Jellyfin WebVietnamese

Các Quyển Sách
yesterday
None

Committed changes

Jellyfin / Jellyfin WebVietnamese

Committed changes yesterday
hoanghuy309

Translation changed

Jellyfin / Jellyfin WebVietnamese

Các Chương Trình TV
yesterday
hoanghuy309

Translation changed

Jellyfin / Jellyfin WebVietnamese

Tốc độ phát lại
yesterday
hoanghuy309

Translation changed

Jellyfin / Jellyfin WebVietnamese

Bật trích xuất hình ảnh mỗi cảnh quayphân cảnh
yesterday
hoanghuy309

Translation changed

Jellyfin / Jellyfin WebVietnamese

Trích xuấtạo hình ảnh củaphân cảnh khi video được nhập vào trong lúcquá trình quét thư viện. Nếu không thì hình này này sẽ được trích xuất thông qua những tác vụ định kì, giúp cho quá trình quét thư viện diễn ra nhanh hơn.
yesterday
hoanghuy309

Translation changed

Jellyfin / Jellyfin WebVietnamese

Trích xuất hình ảnh từng chươngphân cảnh khi quét thư viện
yesterday
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 1,420 7,650 47,441
Translated 93% 1,333 7,121 44,140
Needs editing 4% 67 498 3,114
Failing check 0% 11 181 1,053

Last activity

Last change Sept. 22, 2020, 12:26 p.m.
Last author hoanghuy309

Activity in last 30 days

Activity in last year