Translation Information

Project website jellyfin.org
Project maintainers User avatar joshuaboniface User avatar mcarlton00 User avatar anthonylavado
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions are turned off.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3.0 only
Source code repository https://github.com/jellyfin/jellyfin-web.git
Repository branch master
Last remote commit Translated using Weblate (Norwegian Bokmål) ec8c8b750
User avatar sverre26 authored yesterday
Weblate repository https://translate.jellyfin.org/git/jellyfin/jellyfin-web/
Filemask src/strings/*.json
Monolingual base language file src/strings/en-us.json
Translation file Download src/strings/sl-si.json
User avatar SaddFox

New translation

Jellyfin / Jellyfin WebSlovenian

Tune the tone mapping algorithm. The recommended and default values are NaN. Generally leave it blank.
Uglasite algoritem preslikave barv. Priporočena in privzeta vrednost je NaN. Na splošno pustite prazno.
3 days ago
User avatar SaddFox

New translation

Jellyfin / Jellyfin WebSlovenian

Tonemapping param:
Parametri preslikave barv:
3 days ago
User avatar SaddFox

New translation

Jellyfin / Jellyfin WebSlovenian

Select the Tone mapping algorithm to use:
Izberite algoritem za preslikavo barv:
3 days ago
User avatar SaddFox

New translation

Jellyfin / Jellyfin WebSlovenian

This is the OpenCL device that is used for tonemapping. The left side of the dot is the platform number, and the right side is the device number on the platform. The default value is 0.0. The ffmpeg application file containing the OpenCL hardware acceleration method is required.
To je naprava OpenCL, ki bo uporabljena za preslikavo barv. Na levi strani pike je številka platforme, desno je številka naprave na tej platformi. Privzeta vrednost je 0.0. Zahtevana je datoteka ffmpeg, ki vsebuje metodo strojnega pospeševanja OpenCL.
3 days ago
User avatar SaddFox

New translation

Jellyfin / Jellyfin WebSlovenian

Color primaries:
Barvni prostor:
3 days ago
User avatar SaddFox

Translation changed

Jellyfin / Jellyfin WebSlovenian

Color primaries
Osnovne barveBarvni prostor
3 days ago
User avatar SaddFox

Translation changed

Jellyfin / Jellyfin WebSlovenian

Comma separated list of IP addresses or hostnames of known proxies used when connecting to your Jellyfin instance. This is required to make proper use of X-Forwarded-For headers. Requires a reboot after saving.
Seznam IP-naslovov ali gostiteljskih imen znanih posredniških strežnikov za povezovanje z Jellyfin. To je potrebno za pravilno delovanje X-Forwarded-For zaglavij. Naslovi so ločeni z vejico. Sprememba vrednosti zahteva ponovni zagon.
3 days ago
User avatar SaddFox

New translation

Jellyfin / Jellyfin WebSlovenian

Tone mapping can transform the dynamic range of a video from HDR to SDR while maintaining image details and colors, which are very important information for representing the original scene. Currently works only when transcoding videos with embedded HDR10 or HLG metadata. If the playback is not smooth or fails, please consider turning off the corresponding hardware decoder.
Preslikava barv lahko preslika dinamični razpon videa HDR v SDR, pri tem pa ohranja podrobnosti in barve, kar je zelo pomembno za predstavitev izvorne scene. Trenutno deluje zgolj pri prekodiranju videa z vdelanimi HDR10 ali HLG metapodatki. Če predvajanje ne deluje ali pa ni tekoče izklopite strojno dekodiranje za ustrezen format.
3 days ago
User avatar SaddFox

New translation

Jellyfin / Jellyfin WebSlovenian

Video range
Barvni razpon
3 days ago
User avatar SaddFox

New translation

Jellyfin / Jellyfin WebSlovenian

Video range:
Barvni razpon:
3 days ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 1,516 8,284 51,340
Translated 91% 1,392 7,401 45,763
Needs editing 0% 9 30 190
Failing checks 0% 5 48 273

Last activity

Last change July 25, 2021, 10:56 a.m.
Last author SaddFox

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity