Translation Information

Project website jellyfin.org
Project maintainers User avatar anthonylavado User avatar joshuaboniface
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions are turned off.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3.0 only
Source code repository https://github.com/jellyfin/jellyfin-web.git
Repository branch master
Last remote commit Merge pull request #2593 from oddstr13/pr-imagefix-master 5c09077a2
Bill Thornton authored yesterday
Weblate repository https://translate.jellyfin.org/git/jellyfin/jellyfin-web/
Filemask src/strings/*.json
Monolingual base language file src/strings/en-us.json
Translation file Download src/strings/sl-si.json
User avatar WWWesten

Translation changed

Jellyfin / Jellyfin WebSlovenian

If a prefix is applied to movie titles, enter it here so the server can handle it properly.
Če naslovi filmov vsebujejo predpono, jo vnesite tukaj da jo lahko strežnik pravilno obdela.
9 days ago
User avatar WWWesten

Translation changed

Jellyfin / Jellyfin WebSlovenian

Path to a PKCS #12 file containing a certificate and private key to enable TLS support on a custom domain.
Pot do PKCS #12 datoteke, ki vsebuje certifikat in zasebni ključ, za omogočanje TLS povezave na domenah po meri.
9 days ago
User avatar WWWesten

Translation changed

Jellyfin / Jellyfin WebSlovenian

There was an error adding the lineup to your Schedules Direct account. Schedules Direct only allows a limited number of lineups per account. You may need to log into the Schedules Direct website and remove others listings from your account before proceeding.
Prišlo je do težave pri dodajanju postaj na vaš Schedules Direct račun. Schedules Direct omogoča omejeno število postaj na posameznem računu. Preden nadaljujete se morate prijaviti v vaš Schedules Direct in odstraniti ostale postaje z računa.
9 days ago
User avatar WWWesten

New contributor

Jellyfin / Jellyfin WebSlovenian

New contributor 9 days ago
User avatar None

Committed changes

Jellyfin / Jellyfin WebSlovenian

Committed changes 2 weeks ago
User avatar GoesUp

New translation

Jellyfin / Jellyfin WebSlovenian

Sort name
Ime razvrščanja
2 weeks ago
User avatar GoesUp

New translation

Jellyfin / Jellyfin WebSlovenian

No active player found. SyncPlay has been disabled.
Najdeno ni bilo nobeno aktivno predvajanje. SyncPlay je bil onemogočen.
2 weeks ago
User avatar GoesUp

New translation

Jellyfin / Jellyfin WebSlovenian

Maximum resolution of icons exposed via the upnp:icon property.
Najvišja ločljivost ikon preko lastnosti upnp:icon.
2 weeks ago
User avatar GoesUp

New translation

Jellyfin / Jellyfin WebSlovenian

Encoding preset:
Predloga kodiranja H264:
2 weeks ago
User avatar GoesUp

New translation

Jellyfin / Jellyfin WebSlovenian

Maximum resolution of album art exposed via the upnp:albumArtURI property.
Najvišja ločljivost grafike albuma preko lastnosti upnp:albumArtURI.
2 weeks ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 1,506 8,215 50,941
Translated 91% 1,381 7,229 44,680
Needs editing 0% 5 45 303
Failing checks 0% 6 84 508

Last activity

Last change April 6, 2021, 2:29 a.m.
Last author WWWesten

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity