Translation Information

Project website jellyfin.org
Project maintainers User avatar anthonylavado User avatar joshuaboniface
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions are turned off.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3.0 only
Source code repository https://github.com/jellyfin/jellyfin-web.git
Repository branch master
Last remote commit Merge pull request #2576 from jellyfin/fix-es6-1 98814a5b6
Bill Thornton authored 5 hours ago
Weblate repository https://translate.jellyfin.org/git/jellyfin/jellyfin-web/
Filemask src/strings/*.json
Monolingual base language file src/strings/en-us.json
Translation file Download src/strings/da.json
User avatar WWWesten

Marked for edit

Jellyfin / Jellyfin WebDanish

SyncPlay enabled.
SyncPlay aktiveret.
2 days ago
User avatar WWWesten

Marked for edit

Jellyfin / Jellyfin WebDanish

If checked, the server will automatically redirect all requests over HTTP to HTTPS. This has no effect if the server is not listening on HTTPS.
Hvis afkrydset, vil serveren automatisk omdirigere alle anmodninger over HTTP til HTTPS. Dette har ingen indflydelse hvis serveren ikke lytter på HTTPS.
2 days ago
User avatar WWWesten

Marked for edit

Jellyfin / Jellyfin WebDanish

Add a custom subdirectory to the server URL. For example: <code>http://example.com/<b>&lt;baseurl&gt;</b></code>
Du kan tilføje en speciel undermappe her for, at have adgang til serveren fra en mere unik URL.
2 days ago
User avatar WWWesten

Translation changed

Jellyfin / Jellyfin WebDanish

Password and password confirmation must match.
Adgangskode og bekræft adgangskode skal være ens.
4 days ago
User avatar WWWesten

Translation changed

Jellyfin / Jellyfin WebDanish

Save image paths within nfo files
Gem stier til billeder i Nfo-filer
4 days ago
User avatar None

New string to translate

Jellyfin / Jellyfin WebDanish

New string to translate 2 weeks ago
User avatar None

Resource update

Jellyfin / Jellyfin WebDanish

Resource update 2 weeks ago
User avatar None

Committed changes

Jellyfin / Jellyfin WebDanish

Committed changes 2 weeks ago
User avatar kescba

Translation changed

Jellyfin / Jellyfin WebDanish

Embedded subtitles can be extracted from videos and delivered to clients in plain text, in order to help prevent video transcoding. On some systems this can take a long time and cause video playback to stall during the extraction process. Disable this to have embedded subtitles burned in with video transcoding when they are not natively supported by the client device.
Indeholdtlejrede undertekster kan udtrækkes ud af videoer og leveres til klienter i ren tekst for at afhjælpe med at undgå video omkodning. På nogle systemer kan dette tage lang tid og forårsage at afspilningen kan hænge under udtrækningen. SlåDeaktiver dette fra, for at havindlejrede undertekster brændtes ind iunder video omkodningen når det er supporter ikke oprindeligt er understøttet på klient enheden.
2 weeks ago
User avatar kescba

Translation changed

Jellyfin / Jellyfin WebDanish

Allow subtitle extraction on the fly
Tillad udtræk af undertekster on-the-flypå farten
2 weeks ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 1,506 8,215 50,941
Translated 93% 1,411 6,789 42,154
Needs editing 1% 24 511 3,064
Failing checks 0% 15 189 1,160

Last activity

Last change April 8, 2021, 10:11 a.m.
Last author WWWesten

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity