Component Translated Strings of total Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Jellyfin GPL-3.0 4% 1 Translate
Jellyfin Android GPL-2.0 2% 2 Translate
Jellyfin Android TV GPL-2.0 99% 15% 1 1 6 Translate
Jellyfin Kodi GPL-3.0 98% 8% 3 5 Translate
Jellyfin Vue LGPL-3.0 94% 2% 3 5 Translate
Jellyfin Web GPL-3.0 56% 2 5 Translate
Project website https://jellyfin.org
Translation license GPL-2.0 Jellyfin Roku Jellyfin Android TV Jellyfin Android GPL-3.0 Jellyfin Kodi Jellyfin Web Jellyfin LGPL-3.0 Jellyfin Vue MIT Jellyfin MPV Shim MPL-2.0 Jellyfin Expo
Number of strings 2,378
Number of words 11,613
Number of characters 71,601
None

New string to translate

Jellyfin / Jellyfin VueVietnamese

New string to translate 3 hours ago
None

Resource update

Jellyfin / Jellyfin VueVietnamese

Resource update 3 hours ago
None

Committed changes

Jellyfin / Jellyfin WebVietnamese

Committed changes 23 hours ago
Phạm ViDải cổng Homerun HD:
23 hours ago
mboutolleau

Source string changed

Jellyfin / Jellyfin WebVietnamese

HD Homerun Rport range:
yesterday
None

Committed changes

Jellyfin / JellyfinVietnamese

Committed changes yesterday
hoanghuy309

Translation changed

Jellyfin / JellyfinVietnamese

MùaPhần {0}
yesterday
None

Committed changes

Jellyfin / Jellyfin WebVietnamese

Committed changes 2 days ago
hoanghuy309

Translation changed

Jellyfin / Jellyfin WebVietnamese

Chế độ Rạp Chiếu Phim mang lại trải nghiệm rạp chiếu phim ngay tại phòng khách với khả năng phát trailers và những đoạn mở đầu tuỳ chọn trước phần chính của bộ phim.
2 days ago
hoanghuy309

Translation changed

Jellyfin / Jellyfin WebVietnamese

Thích sửƯu tiên dùng fMP4 làm vùng chứa mặc định cho HLS, giúp bạn có thể truyền trực tiếp nội dung HEVC trên các thiết bị được hỗ trợ.
2 days ago
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year