Username hoanghuy309
Full name hoanghuy309
Translations made 1893
Suggestions made 0
Pending suggestions Browse pending 0
Screenshots uploaded 0
Last login Sept. 26, 2020, 2:26 p.m.
Registration date Sept. 14, 2020, 8:10 a.m.

Projects

Jellyfin

Activity in last 30 days

Activity in last year

Recent changes

Máy chủ sử dụng phiên bản không được hỗ trợ. Nâng cấp lên phiên bản mới nhất có tại jellyfin.org.
5 hours ago
hoanghuy309

Translation changed

Jellyfin / Jellyfin WebVietnamese

Tìm kiếm ảnh bìa phimminh họa và dữ liệu mô tả trênqua Internet
17 hours ago
hoanghuy309

Translation changed

Jellyfin / Jellyfin WebVietnamese

Lưu ảnh bìa phim vào trongminh họa vào các thư mục phương tiện, sẽ giúp đưa chúng vào một nơi có thểdễ chỉnh sửa dễ dàng hơn.
17 hours ago
hoanghuy309

Translation changed

Jellyfin / Jellyfin WebVietnamese

Lưu các ảnh bìa phimminh họa và dữ liệu mô tả vào trong các thư mục phương tiện
17 hours ago
hoanghuy309

Translation changed

Jellyfin / Jellyfin WebVietnamese

Chọn một đường dẫn để tải xuống hình ảnhvị trí tải xuống ảnh bìa minh họa và dữ liệu mô tả.
17 hours ago
hoanghuy309

Translation changed

Jellyfin / Jellyfin WebVietnamese

Thay đổi cài đặt tải xuống dữ liệu mô tả hoặc ảnh bìa minh họa chỉ áp dụng với nội dung mới thêm vào thư viện. Để áp dụng thay đổi đến các tiêu đề hiện có, bạn cần phải làm mới dữ liệu mô tả của chúng theo cách thủ công.
17 hours ago
hoanghuy309

Glossary added

JellyfinVietnamese

ảnh bìa minh họa
17 hours ago
Mật khẩu
17 hours ago
Hiển thị thông báo
18 hours ago
Bật tính năng máy chủ ngoại tuyến
18 hours ago
Browse all changes for user