Translation status

Strings222
100.0% Translate
Words1210
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Jellyfin Web 99.9% 99.9% 0.0% 0.5% 0.1% 0.3% Translate
Jellyfin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.1% Translate
Jellyfin AndroidTV 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.9% Translate

Translation Information

Project website https://jellyfin.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GPLv3
Repository https://github.com/jellyfin/jellyfin-kodi.git
Repository branch master 576395d, yesterday
Filemaskresources/language/resource.language.*/strings.po
Monolingual base language fileresources/language/resource.language.en_gb/strings.po
Translation file resources/language/resource.language.sk/strings.po
When User Action Detail Object
6 days ago None Committed changes Jellyfin/Jellyfin Kodi - Slovak
a week ago nextlooper42 New translation Jellyfin/Jellyfin Kodi - Slovak
Znovu sa pripojte k tomu istému serveru ako bol predtým načítaný. Pokiaľ chcete použiť iný server, resetujte vašu lokálnu databázu, vrátane používateľských informácií.
a week ago nextlooper42 New translation Jellyfin/Jellyfin Kodi - Slovak
Vyberte knižnice na odstránenie
a week ago nextlooper42 New translation Jellyfin/Jellyfin Kodi - Slovak
Vyberte knižnice na opravu
a week ago nextlooper42 New translation Jellyfin/Jellyfin Kodi - Slovak
Vyberte knižnice pre aktualizáciu
a week ago nextlooper42 New translation Jellyfin/Jellyfin Kodi - Slovak
Synchronizácia už beží, prosím, počkajte dokým sa dokončí a skúste znova.
a week ago nextlooper42 New translation Jellyfin/Jellyfin Kodi - Slovak
Pokročilé možnosti
a week ago nextlooper42 New translation Jellyfin/Jellyfin Kodi - Slovak
Povoliť Jellyfin for Kodi
a week ago nextlooper42 New translation Jellyfin/Jellyfin Kodi - Slovak
Spravovať knižnice
a week ago nextlooper42 New translation Jellyfin/Jellyfin Kodi - Slovak
Reštartujem...
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 222 1210
Translated 100.0% 222 1210
Needs editing 0.0% 0
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change Jan. 14, 2020, 8:44 a.m.
Last author nextlooper42

Activity in last 30 days

Activity in last year