Translation

There was an error deleting the item from Jellyfin Sthe server. Please check that Jellyfin Server has write access to the media folder and try again.
.ErrorDeletingItem
There was an error deleting the item from the server. Please check that Jellyfin has write access to the media folder and try again.
157/1320
Context English Turkish State
.Episodes
Episodes
Bölümler
.ErrorAddingListingsToSchedulesDirect
There was an error adding the lineup to your Schedules Direct account. Schedules Direct only allows a limited number of lineups per account. You may need to log into the Schedules Direct website and remove others listings from your account before proceeding.
Dizilişi Schedules Direct hesabınıza eklerken bir hata oluştu. Schedules Direct, hesap başına yalnızca sınırlı sayıda kadroya izin verir. Devam etmeden önce Schedules Direct web sitesine giriş yapmanız ve başka girişleri hesabınızdan kaldırmanız gerekebilir.
.ErrorAddingMediaPathToVirtualFolder
There was an error adding the media path. Please ensure the path is valid and Jellyfin has access to that location.
Medya yolu eklenirken bir hata oluştu. Lütfen yolun geçerli olduğundan ve Jellyfin Server işleminin o konuma erişebildiğinden emin olun.
.ErrorAddingTunerDevice
There was an error adding the tuner device. Please ensure it is accessible and try again.
Tuner cihazı eklenirken bir hata oluştu. Lütfen erişilebilir olduğundan emin olun ve tekrar deneyin.
.ErrorAddingXmlTvFile
There was an error accessing the XMLTV file. Please ensure the file exists and try again.
XmlTV dosyasına erişilirken bir hata oluştu. Lütfen dosyanın var olduğundan emin olun ve tekrar deneyin.
.ErrorDeletingItem
There was an error deleting the item from the server. Please check that Jellyfin has write access to the media folder and try again.
Öğe Jellyfin Sunucusundan silinirken bir hata oluştu. Lütfen Jellyfin Server'ın medya klasörüne yazma erişimi olup olmadığını kontrol edin ve tekrar deneyin.
.ErrorGettingTvLineups
There was an error downloading TV lineups. Please ensure your information is correct and try again.
TV dizilimini indirirken bir hata oluştu. Lütfen bilgilerinizin doğru olduğundan emin olun ve tekrar deneyin.
.ErrorStartHourGreaterThanEnd
End time must be greater than the start time.
Bitiş saati, başlangıç saatinden büyük olmalıdır.
.ErrorPleaseSelectLineup
Please select a lineup and try again. If no lineups are available, then please check that your username, password, and postal code is correct.
Lütfen bir grup seçin ve tekrar deneyin. Hiç bir sıralama yoksa, lütfen kullanıcı adınızın, şifrenizin ve posta kodunuzun doğru olup olmadığını kontrol edin.
.ErrorSavingTvProvider
There was an error saving the TV provider. Please ensure it is accessible and try again.
TV sağlayıcısını kaydederken bir hata oluştu. Lütfen erişilebilir olduğundan emin olun ve tekrar deneyin.
.EveryNDays
Every {0} days
Her {0} günde
Context English Turkish State
.ErrorAddingListingsToSchedulesDirect
There was an error adding the lineup to your Schedules Direct account. Schedules Direct only allows a limited number of lineups per account. You may need to log into the Schedules Direct website and remove others listings from your account before proceeding.
Dizilişi Schedules Direct hesabınıza eklerken bir hata oluştu. Schedules Direct, hesap başına yalnızca sınırlı sayıda kadroya izin verir. Devam etmeden önce Schedules Direct web sitesine giriş yapmanız ve başka girişleri hesabınızdan kaldırmanız gerekebilir.
.ErrorAddingMediaPathToVirtualFolder
There was an error adding the media path. Please ensure the path is valid and Jellyfin has access to that location.
Medya yolu eklenirken bir hata oluştu. Lütfen yolun geçerli olduğundan ve Jellyfin Server işleminin o konuma erişebildiğinden emin olun.
.ErrorAddingTunerDevice
There was an error adding the tuner device. Please ensure it is accessible and try again.
Tuner cihazı eklenirken bir hata oluştu. Lütfen erişilebilir olduğundan emin olun ve tekrar deneyin.
.ErrorAddingXmlTvFile
There was an error accessing the XMLTV file. Please ensure the file exists and try again.
XmlTV dosyasına erişilirken bir hata oluştu. Lütfen dosyanın var olduğundan emin olun ve tekrar deneyin.
.ErrorDefault
There was an error processing the request. Please try again later.
İsteğin işlenmesi sırasında bir hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.
.ErrorDeletingItem
There was an error deleting the item from the server. Please check that Jellyfin has write access to the media folder and try again.
Öğe Jellyfin Sunucusundan silinirken bir hata oluştu. Lütfen Jellyfin Server'ın medya klasörüne yazma erişimi olup olmadığını kontrol edin ve tekrar deneyin.
.ErrorGettingTvLineups
There was an error downloading TV lineups. Please ensure your information is correct and try again.
TV dizilimini indirirken bir hata oluştu. Lütfen bilgilerinizin doğru olduğundan emin olun ve tekrar deneyin.
.ErrorPleaseSelectLineup
Please select a lineup and try again. If no lineups are available, then please check that your username, password, and postal code is correct.
Lütfen bir grup seçin ve tekrar deneyin. Hiç bir sıralama yoksa, lütfen kullanıcı adınızın, şifrenizin ve posta kodunuzun doğru olup olmadığını kontrol edin.
.ErrorSavingTvProvider
There was an error saving the TV provider. Please ensure it is accessible and try again.
TV sağlayıcısını kaydederken bir hata oluştu. Lütfen erişilebilir olduğundan emin olun ve tekrar deneyin.
.ErrorStartHourGreaterThanEnd
End time must be greater than the start time.
Bitiş saati, başlangıç saatinden büyük olmalıdır.

Loading…

Loading…

Things to check

Has been translated

This string has been translated in the past

Reset

Glossary

English Turkish
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
.ErrorDeletingItem
Labels
No labels currently set!
Source string age
a year ago
Translation file
src/strings/tr.json, string 217