Translation

.AllowFfmpegThrottling
Throttle Transcodes
25/190
Context English Turkish State
.AllComplexFormats
All Complex Formats (ASS, SSA, VOBSUB, PGS, SUB, IDX, …)
Tüm karmaşık formatlar (ASS, SSA, VOBSUB, PGS, SUB/IDX, vb.)
.AllEpisodes
All episodes
Tüm bölümler
.AllLanguages
All languages
Tüm diller
.AllLibraries
All libraries
Bütün kütüphaneler
.AllowedRemoteAddressesHelp
Comma separated list of IP addresses or IP/netmask entries for networks that will be allowed to connect remotely. If left blank, all remote addresses will be allowed.
Uzaktan bağlanmasına izin verilecek ağlar için virgülle ayrılmış IP adresleri listesi veya IP / ağ maskesi girişleri. Boş bırakılırsa, tüm uzak adreslere izin verilir.
.AllowFfmpegThrottling
Throttle Transcodes
Video Kodlamasını Limitle
.AllowFfmpegThrottlingHelp
When a transcode or remux gets far enough ahead from the current playback position, pause the process so it will consume less resources. This is most useful when watching without seeking often. Turn this off if you experience playback issues.
Video dönüşüm işlemleri yeterince ilerlediyse kaynak tüketimini azaltmak için durdur. İleri/geri sarma işlemlerinin az yapıldığı durumlarda çok kullanışlıdır. Oynatım sorunları ile karşılaşırsanız bu özelliği kapatın.
.AllowHWTranscodingHelp
Allow the tuner to transcode streams on the fly. This may help reduce transcoding required by the server.
Ayarlayıcının anında akışları dönüştürmesine izin verin. Bu, sunucunun gerektirdiği kodlamanın azaltılmasına yardımcı olabilir.
.AllowMediaConversion
Allow media conversion
Medya dönüşümüne izin ver
.AllowMediaConversionHelp
Grant or deny access to the convert media feature.
Dönüştürme özelliğine erişim izni verme veya reddetme.
.AllowOnTheFlySubtitleExtraction
Allow subtitle extraction on the fly
Anında altyazı çıkartmaya izin ver
Context English Turkish State
.AllComplexFormats
All Complex Formats (ASS, SSA, VOBSUB, PGS, SUB, IDX, …)
Tüm karmaşık formatlar (ASS, SSA, VOBSUB, PGS, SUB/IDX, vb.)
.AllEpisodes
All episodes
Tüm bölümler
.AllLanguages
All languages
Tüm diller
.AllLibraries
All libraries
Bütün kütüphaneler
.AllowedRemoteAddressesHelp
Comma separated list of IP addresses or IP/netmask entries for networks that will be allowed to connect remotely. If left blank, all remote addresses will be allowed.
Uzaktan bağlanmasına izin verilecek ağlar için virgülle ayrılmış IP adresleri listesi veya IP / ağ maskesi girişleri. Boş bırakılırsa, tüm uzak adreslere izin verilir.
.AllowFfmpegThrottling
Throttle Transcodes
Video Kodlamasını Limitle
.AllowFfmpegThrottlingHelp
When a transcode or remux gets far enough ahead from the current playback position, pause the process so it will consume less resources. This is most useful when watching without seeking often. Turn this off if you experience playback issues.
Video dönüşüm işlemleri yeterince ilerlediyse kaynak tüketimini azaltmak için durdur. İleri/geri sarma işlemlerinin az yapıldığı durumlarda çok kullanışlıdır. Oynatım sorunları ile karşılaşırsanız bu özelliği kapatın.
.AllowHevcEncoding
Allow encoding in HEVC format
.AllowHWTranscodingHelp
Allow the tuner to transcode streams on the fly. This may help reduce transcoding required by the server.
Ayarlayıcının anında akışları dönüştürmesine izin verin. Bu, sunucunun gerektirdiği kodlamanın azaltılmasına yardımcı olabilir.
.AllowMediaConversion
Allow media conversion
Medya dönüşümüne izin ver

Loading…

Loading…

Glossary

English Turkish
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
.AllowFfmpegThrottling
Labels
No labels currently set!
Source string age
10 months ago
Translation file
src/strings/tr.json, string 23