Translation

.EveryXMinutes
Every {0} minutes
14/170
Context English Turkish State
.ErrorSavingTvProvider
There was an error saving the TV provider. Please ensure it is accessible and try again.
TV sağlayıcısını kaydederken bir hata oluştu. Lütfen erişilebilir olduğundan emin olun ve tekrar deneyin.
.ErrorStartHourGreaterThanEnd
End time must be greater than the start time.
Bitiş saati, başlangıç saatinden büyük olmalıdır.
.EveryHour
Every hour
Her saat
.EveryNDays
Every {0} days
Her {0} günde
.EveryXHours
Every {0} hours
Her {0} saatte bir
.EveryXMinutes
Every {0} minutes
Her {0} dakika
.ExitFullscreen
Exit full screen
Tam ekrandan çık
.ExtractChapterImagesHelp
Extracting chapter images will allow clients to display graphical scene selection menus. The process can be slow, resource intensive, and may require several gigabytes of space. It runs when videos are discovered, and also as a nightly scheduled task. The schedule is configurable in the scheduled tasks area. It is not recommended to run this task during peak usage hours.
Bölüm görüntülerini çıkarmak, müşterilerin grafiksel sahne seçim menülerini görüntülemesini sağlar. İşlem yavaş olabilir, kaynak yoğun olabilir ve birkaç gigabaytlık alan gerektirebilir. Videolar keşfedildiğinde ve ayrıca zamanlanmış bir görev olarak çalışır. Zamanlanmış, zamanlanmış görevler alanında yapılandırılabilir. Bu görevi yoğun kullanım saatlerinde yapmanız önerilmez.
.ExtraLarge
Extra Large
Ekstra büyük
.Extras
Extras
Ekstralar

Loading…

Loading…

Glossary

English Turkish
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
.EveryXMinutes
Labels
No labels currently set!
Source string age
5 months ago
Translation file
src/strings/tr.json, string 1380