Translation

.EveryHour
Every hour
8/100
Context English Turkish State
.ErrorDeletingItem
There was an error deleting the item from the server. Please check that Jellyfin has write access to the media folder and try again.
Öğe Jellyfin Sunucusundan silinirken bir hata oluştu. Lütfen Jellyfin Server'ın medya klasörüne yazma erişimi olup olmadığını kontrol edin ve tekrar deneyin.
.ErrorGettingTvLineups
There was an error downloading TV lineups. Please ensure your information is correct and try again.
TV dizilimini indirirken bir hata oluştu. Lütfen bilgilerinizin doğru olduğundan emin olun ve tekrar deneyin.
.ErrorPleaseSelectLineup
Please select a lineup and try again. If no lineups are available, then please check that your username, password, and postal code is correct.
Lütfen bir grup seçin ve tekrar deneyin. Hiç bir sıralama yoksa, lütfen kullanıcı adınızın, şifrenizin ve posta kodunuzun doğru olup olmadığını kontrol edin.
.ErrorSavingTvProvider
There was an error saving the TV provider. Please ensure it is accessible and try again.
TV sağlayıcısını kaydederken bir hata oluştu. Lütfen erişilebilir olduğundan emin olun ve tekrar deneyin.
.ErrorStartHourGreaterThanEnd
End time must be greater than the start time.
Bitiş saati, başlangıç saatinden büyük olmalıdır.
.EveryHour
Every hour
Her saat
.EveryNDays
Every {0} days
Her {0} günde
.EveryXHours
Every {0} hours
Her {0} saatte bir
.EveryXMinutes
Every {0} minutes
Her {0} dakika
.ExitFullscreen
Exit full screen
Tam ekrandan çık

Loading…

Loading…

Glossary

English Turkish
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
.EveryHour
Labels
No labels currently set!
Source string age
5 months ago
Translation file
src/strings/tr.json, string 1381