Translation

Allow remote connections to this Jellyfin Sserver.
.AllowRemoteAccess
Allow remote connections to this server.
52/400
Context English Slovenian State
.AllowMediaConversionHelp
Grant or deny access to the convert media feature.
Dovoli ali zavrni dostop do pretvarjanja predstavnosti.
.AllowOnTheFlySubtitleExtraction
Allow subtitle extraction on the fly
Dovoli sprotno izluščenje podnapisov
.AllowOnTheFlySubtitleExtractionHelp
Embedded subtitles can be extracted from videos and delivered to clients in plain text, in order to help prevent video transcoding. On some systems this can take a long time and cause video playback to stall during the extraction process. Disable this to have embedded subtitles burned in with video transcoding when they are not natively supported by the client device.
Vdelani podnapisi so lahko izluščeni iz videa in poslani odjemalcem kot navaden tekst, kar zmanjša potrebo po prekodiranju. Na nekaterih napravah lahko to traja dalj časa in povzroča zatikanje med predvajanjem. Onemogočite to možnost, za vžig vdelanih podnapisov v video s prekodiranjem, za naprave ki sicer ne podpirajo podnapisov.
.AllowFfmpegThrottling
Throttle Transcodes
Zaviraj prekodiranje
.AllowFfmpegThrottlingHelp
When a transcode or remux gets far enough ahead from the current playback position, pause the process so it will consume less resources. This is most useful when watching without seeking often. Turn this off if you experience playback issues.
Ko je prekodiranja dovolj pred mestom predvajanja se proces ustavi, da bo porabljal manj sredstev. To je najbolj uporabno pri gledanju brez pogostega premikanja mesta predvajanja. Če naletite na težave s predvajanjem onemogočite to možnost.
.AllowRemoteAccess
Allow remote connections to this server.
Dovoli oddaljene povezave s tem Jellyfin strežnikom.
.AllowRemoteAccessHelp
If unchecked, all remote connections will be blocked.
Če ni označeno, bodo vse oddaljene povezave blokirane.
.AllowedRemoteAddressesHelp
Comma separated list of IP addresses or IP/netmask entries for networks that will be allowed to connect remotely. If left blank, all remote addresses will be allowed.
Z vejico ločen seznam IP naslovov ali IP/maska omrežij, ki jim je dovoljen oddaljeni dostop. Če pustite prazno, bodo dovoljeni vsi oddaljeni naslovi.
.AlwaysPlaySubtitles
Always Play
Vedno prikaži
.AlwaysPlaySubtitlesHelp
Subtitles matching the language preference will be loaded regardless of the audio language.
Podnapisi, ki se ujemajo s prednostnim jezikom bodo naloženi ne glede na jezik zvoka.
.AnyLanguage
Any Language
Poljubni jezik
Context English Slovenian State
.AllowHWTranscodingHelp
Allow the tuner to transcode streams on the fly. This may help reduce transcoding required by the server.
Omogoči predvajalniku sprotno prekodiranje videa. To lahko pomaga zmanjšati potrebo po prekodiranju na strežniku.
.AllowMediaConversion
Allow media conversion
Dovoli pretvarjanje predstavnosti
.AllowMediaConversionHelp
Grant or deny access to the convert media feature.
Dovoli ali zavrni dostop do pretvarjanja predstavnosti.
.AllowOnTheFlySubtitleExtraction
Allow subtitle extraction on the fly
Dovoli sprotno izluščenje podnapisov
.AllowOnTheFlySubtitleExtractionHelp
Embedded subtitles can be extracted from videos and delivered to clients in plain text, in order to help prevent video transcoding. On some systems this can take a long time and cause video playback to stall during the extraction process. Disable this to have embedded subtitles burned in with video transcoding when they are not natively supported by the client device.
Vdelani podnapisi so lahko izluščeni iz videa in poslani odjemalcem kot navaden tekst, kar zmanjša potrebo po prekodiranju. Na nekaterih napravah lahko to traja dalj časa in povzroča zatikanje med predvajanjem. Onemogočite to možnost, za vžig vdelanih podnapisov v video s prekodiranjem, za naprave ki sicer ne podpirajo podnapisov.
.AllowRemoteAccess
Allow remote connections to this server.
Dovoli oddaljene povezave s tem Jellyfin strežnikom.
.AllowRemoteAccessHelp
If unchecked, all remote connections will be blocked.
Če ni označeno, bodo vse oddaljene povezave blokirane.
.AlwaysPlaySubtitles
Always Play
Vedno prikaži
.AlwaysPlaySubtitlesHelp
Subtitles matching the language preference will be loaded regardless of the audio language.
Podnapisi, ki se ujemajo s prednostnim jezikom bodo naloženi ne glede na jezik zvoka.
.AnyLanguage
Any Language
Poljubni jezik

Loading…

Loading…

Things to check

Has been translated

This string has been translated in the past

Reset

Glossary

English Slovenian
server strežnik

Source information

Context
.AllowRemoteAccess
Labels
No labels currently set!
Source string age
a year ago
Translation file
src/strings/sl-si.json, string 29