Translation

.OptionResElement
res element
11/110
Context English Slovak State
.OptionReleaseDate
Release Date
Dátum vydania
.OptionReportByteRangeSeekingWhenTranscoding
Report that the server supports byte seeking when transcoding
Hlásiť, že server podporuje bajtové pretáčanie pri prekódovaní
.OptionReportByteRangeSeekingWhenTranscodingHelp
This is required for some devices that don't time seek very well.
Toto je vyžadované pre niektoré zariadenia, ktoré nevedia moc dobre časovo pretáčať.
.OptionRequirePerfectSubtitleMatch
Only download subtitles that are a perfect match for my video files
Sťahovať iba titulky, ktoré perfektne sedia k mojim video súborom
.OptionRequirePerfectSubtitleMatchHelp
Requiring a perfect match will filter subtitles to include only those that have been tested and verified with your exact video file. Unchecking this will increase the likelihood of subtitles being downloaded, but will increase the chances of mistimed or incorrect subtitle text.
Vyžadovanie dokonalej zhody filtruje titulky tak, aby obsahovali iba tie ktoré boli odskúšané a overené pre váš konkrétny video súbor. Zrušenie zaškrtnutia tohoto zvýši pravdepodobnosť sťahovania tituliek, ale zvýši šancu chybného časovania alebo nesprávneho textu tituliek.
.OptionResElement
res element
res element
.OptionResumable
Resumable
Pozastaviteľný
.OptionSaveMetadataAsHidden
Save metadata and images as hidden files
Uložiť metadáta a obrázky ako skryté súbory
.OptionSaveMetadataAsHiddenHelp
Changing this will apply to new metadata saved going forward. Existing metadata files will be updated the next time they are saved by the server.
Zmena bude platiť pre nové metadáta uložené v budúcnosti. Existujúce metadáta budú aktualizované na ďalší raz, akonáhle budú uložené serverom.
.OptionSpecialEpisode
Specials
Špeciály
.OptionSubstring
Substring
Podreťazec
Context English Slovak State
.OptionReleaseDate
Release Date
Dátum vydania
.OptionReportByteRangeSeekingWhenTranscoding
Report that the server supports byte seeking when transcoding
Hlásiť, že server podporuje bajtové pretáčanie pri prekódovaní
.OptionReportByteRangeSeekingWhenTranscodingHelp
This is required for some devices that don't time seek very well.
Toto je vyžadované pre niektoré zariadenia, ktoré nevedia moc dobre časovo pretáčať.
.OptionRequirePerfectSubtitleMatch
Only download subtitles that are a perfect match for my video files
Sťahovať iba titulky, ktoré perfektne sedia k mojim video súborom
.OptionRequirePerfectSubtitleMatchHelp
Requiring a perfect match will filter subtitles to include only those that have been tested and verified with your exact video file. Unchecking this will increase the likelihood of subtitles being downloaded, but will increase the chances of mistimed or incorrect subtitle text.
Vyžadovanie dokonalej zhody filtruje titulky tak, aby obsahovali iba tie ktoré boli odskúšané a overené pre váš konkrétny video súbor. Zrušenie zaškrtnutia tohoto zvýši pravdepodobnosť sťahovania tituliek, ale zvýši šancu chybného časovania alebo nesprávneho textu tituliek.
.OptionResElement
res element
res element
.OptionResumable
Resumable
Pozastaviteľný
.OptionSaveMetadataAsHidden
Save metadata and images as hidden files
Uložiť metadáta a obrázky ako skryté súbory
.OptionSaveMetadataAsHiddenHelp
Changing this will apply to new metadata saved going forward. Existing metadata files will be updated the next time they are saved by the server.
Zmena bude platiť pre nové metadáta uložené v budúcnosti. Existujúce metadáta budú aktualizované na ďalší raz, akonáhle budú uložené serverom.
.OptionSpecialEpisode
Specials
Špeciály

Loading…

Loading…

bilde2910

Source string comment

What is the context of this string?

9 months ago

Things to check

Unchanged translation

Source and translation are identical

Reset

Comments

There is 1 comment for this string.

View

Glossary

English Slovak
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
.OptionResElement
Labels
No labels currently set!
Source string age
a year ago
Translation file
src/strings/sk.json, string 1174