Translation

Direct stream uses very little processing power wiPower consumed by direct streaming usually depends on the a minimal loss in video qualityudio profile. Only the video stream is lossless.
.DirectStreamHelp2
Power consumed by direct streaming usually depends on the audio profile. Only the video stream is lossless.
113/1070
Context English Romanian State
.DeviceAccessHelp
This only applies to devices that can be uniquely identified and will not prevent browser access. Filtering user device access will prevent them from using new devices until they've been approved here.
Aceasta se aplică numai pentru dispozitive care pot fi identificate în mod unic și nu va împiedica accesul din navigatorul de internet. Filtrând accesul dispozitivelor utilizatorului va împiedica utilizarea noilor dispozitive până când acestea nu vor fi aprobate aici.
.Director
Director
Regizor
.Directors
Directors
Regizori
.DirectPlaying
Direct playing
Redare directă
.DirectStreamHelp1
The video stream is compatible with the device, but has an incompatible audio format (DTS, TRUEHD, etc) or number of audio channels. The video stream will be repackaged losslessly on the fly before being sent to the device. Only the audio stream will be transcoded.
Media este compatibilă cu dispozitivul în ceea ce privește rezoluția și tipul de media(H.264, AC3, etc), dar se află într-un container de fișiere incompatibil (mkv, avi, wmv, etc). Videoclipul va fi re-ambalat în timp real înainte de a-l transmite către dispozitiv.
.DirectStreamHelp2
Power consumed by direct streaming usually depends on the audio profile. Only the video stream is lossless.
Transmiterea directă a unui fișier utilizează foarte puțină putere de procesare fără pierderi în calitatea video.
.DirectStreaming
Direct streaming
Transmitere directă
.Disc
Disc
Placă
.Disconnect
Disconnect
Deconectare
.Display
Display
Afișare
.DisplayInMyMedia
Display on home screen
Afișeză pe ecranul de start
Context English Romanian State
.DeviceAccessHelp
This only applies to devices that can be uniquely identified and will not prevent browser access. Filtering user device access will prevent them from using new devices until they've been approved here.
Aceasta se aplică numai pentru dispozitive care pot fi identificate în mod unic și nu va împiedica accesul din navigatorul de internet. Filtrând accesul dispozitivelor utilizatorului va împiedica utilizarea noilor dispozitive până când acestea nu vor fi aprobate aici.
.Director
Director
Regizor
.Directors
Directors
Regizori
.DirectPlaying
Direct playing
Redare directă
.DirectStreamHelp1
The video stream is compatible with the device, but has an incompatible audio format (DTS, TRUEHD, etc) or number of audio channels. The video stream will be repackaged losslessly on the fly before being sent to the device. Only the audio stream will be transcoded.
Media este compatibilă cu dispozitivul în ceea ce privește rezoluția și tipul de media(H.264, AC3, etc), dar se află într-un container de fișiere incompatibil (mkv, avi, wmv, etc). Videoclipul va fi re-ambalat în timp real înainte de a-l transmite către dispozitiv.
.DirectStreamHelp2
Power consumed by direct streaming usually depends on the audio profile. Only the video stream is lossless.
Transmiterea directă a unui fișier utilizează foarte puțină putere de procesare fără pierderi în calitatea video.
.DirectStreaming
Direct streaming
Transmitere directă
.Disc
Disc
Placă
.Disconnect
Disconnect
Deconectare
.Display
Display
Afișare

Loading…

Loading…

Things to check

Has been translated

This string has been translated in the past

Reset

Glossary

English Romanian
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
.DirectStreamHelp2
Labels
No labels currently set!
Source string age
a year ago
Translation file
src/strings/ro.json, string 179