Translation

.AllowFfmpegThrottlingHelp
When a transcode or remux gets far enough ahead from the current playback position, pause the process so it will consume less resources. This is most useful when watching without seeking often. Turn this off if you experience playback issues.
284/2420
Context English Romanian State
.AllowMediaConversion
Allow media conversion
Permite coversia media
.AllowMediaConversionHelp
Grant or deny access to the convert media feature.
Permite sau interzice accesul la funcția de conversie media.
.AllowOnTheFlySubtitleExtraction
Allow subtitle extraction on the fly
Permite extragerea subtitrărilor în timp real
.AllowOnTheFlySubtitleExtractionHelp
Embedded subtitles can be extracted from videos and delivered to clients in plain text, in order to help prevent video transcoding. On some systems this can take a long time and cause video playback to stall during the extraction process. Disable this to have embedded subtitles burned in with video transcoding when they are not natively supported by the client device.
Subtitrările încorporate pot fi extrase din video și transmise către client în mod text pentru a preveni transcodarea videoului. Pe unele sisteme acest lucru poate dura mult timp și poate cauza oprirea redării video în timpul procesului de extragere. Dezactivează opțiunea pentru a avea subtitrările încorporate incluse în videoul transcodat atunci când nu sunt nativ suportate de către dispozitivul client.
.AllowFfmpegThrottling
Throttle Transcodes
Limitare Transcod-uri
.AllowFfmpegThrottlingHelp
When a transcode or remux gets far enough ahead from the current playback position, pause the process so it will consume less resources. This is most useful when watching without seeking often. Turn this off if you experience playback issues.
Când un transcod sau un remux se află destul de departe înainte de poziția actuală de redare, întrerupeți procesul, astfel încât să consume mai puține resurse. Acest lucru este util atunci când priviți fără a derula des. Dezactivați acestă opțiune dacă întâmpinați probleme de redare.
.AllowRemoteAccess
Allow remote connections to this Jellyfin Server.
Permite conexiuni externe către acest server Jellyfin.
.AllowRemoteAccessHelp
If unchecked, all remote connections will be blocked.
Dacă este neselectat, toate conexiunile externe vor fi blocate.
.AllowedRemoteAddressesHelp
Comma separated list of IP addresses or IP/netmask entries for networks that will be allowed to connect remotely. If left blank, all remote addresses will be allowed.
Listă separată prin virgulă de adrese IP sau IP/netmask pentru rețelele care for permise din conexiuni externe. Dacă este lăsat gol, toate adresele externe vor fi permise.
.AlwaysPlaySubtitles
Always Play
Întotdeauna arată
.AlwaysPlaySubtitlesHelp
Subtitles matching the language preference will be loaded regardless of the audio language.
Subtitrările care se potrivesc cu preferințele limbii utilizate vor fi încărcate indiferent de limba audio.
Context English Romanian State
.AllEpisodes
All episodes
Toate episoadele
.AllLanguages
All languages
Toate limbile
.AllLibraries
All libraries
Toate librăriile
.AllowedRemoteAddressesHelp
Comma separated list of IP addresses or IP/netmask entries for networks that will be allowed to connect remotely. If left blank, all remote addresses will be allowed.
Listă separată prin virgulă de adrese IP sau IP/netmask pentru rețelele care for permise din conexiuni externe. Dacă este lăsat gol, toate adresele externe vor fi permise.
.AllowFfmpegThrottling
Throttle Transcodes
Limitare Transcod-uri
.AllowFfmpegThrottlingHelp
When a transcode or remux gets far enough ahead from the current playback position, pause the process so it will consume less resources. This is most useful when watching without seeking often. Turn this off if you experience playback issues.
Când un transcod sau un remux se află destul de departe înainte de poziția actuală de redare, întrerupeți procesul, astfel încât să consume mai puține resurse. Acest lucru este util atunci când priviți fără a derula des. Dezactivați acestă opțiune dacă întâmpinați probleme de redare.
.AllowHWTranscodingHelp
Allow the tuner to transcode streams on the fly. This may help reduce transcoding required by the server.
Permite tunerului să transcodeze automat. Poate ajuta la reducerea timpului necesar pentru transcodare pe server.
.AllowMediaConversion
Allow media conversion
Permite coversia media
.AllowMediaConversionHelp
Grant or deny access to the convert media feature.
Permite sau interzice accesul la funcția de conversie media.
.AllowOnTheFlySubtitleExtraction
Allow subtitle extraction on the fly
Permite extragerea subtitrărilor în timp real
4d1m

Suggestion added

Când o transcodare sau un remux se află departe de poziția actuală de redare, întrerupeți procesul, astfel încât acesta să consume mai puține resurse. Acest lucru este cel mai util când priviți fără a căuta prin film des. Dezactivați acest lucru dacă întâmpinați probleme de redare.

Suggested change:

Când uno transcodare sau un remux se află destul de departe înainparte de poziția actuală de redare, întrerupeți procesul, astfel încât acesta să consume mai puține resurse. Acest lucru este util atuncicel mai util când priviți fără a derulacăuta prin film des. Dezactivați acestă opțiune lucru dacă întâmpinați probleme de redare.
5 months ago

Loading…

Loading…

Things to check

Suggestions

There is 1 suggestion for this string.

View

Glossary

English Romanian
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
.AllowFfmpegThrottlingHelp
Labels
No labels currently set!
Source string age
5 months ago
Translation file
src/strings/ro.json, string 28