Translation

.LabelOriginalMediaInfo
Original Media Info
33/190
Context English Romanian State
.LabelOpenclDevice
OpenCL Device:
Dispozitiv OpenCL:
.LabelOpenclDeviceHelp
This is the OpenCL device that is used for tonemapping. The left side of the dot is the platform number, and the right side is the device number on the platform. The default value is 0.0. The ffmpeg application file containing the OpenCL hardware acceleration method is required.
Acesta este dispozitivul OpenCL care este utilizat pentru tonemapping. Partea stângă a punctului este numărul platformei, iar partea dreaptă este numărul dispozitivului de pe platformă. Valoarea implicită este 0,0. Este necesar fișierul aplicației ffmpeg care conține metoda de accelerare hardware OpenCL.
.LabelOptionalNetworkPath
Shared network folder:
Dosar partajat în rețea:
.LabelOptionalNetworkPathHelp
If this folder is shared on your network, supplying the network share path can allow clients on other devices to access media files directly. For example, {0} or {1}.
Dacă acest folder este partajat în rețeaua dvs., furnizarea căii de partajare a rețelei poate permite aplicațiilor client de pe alte dispozitive să acceseze fișiere media direct. De exemplu, {0} sau {1}.
.LabelOriginalAspectRatio
Original aspect ratio:
Raport aspect original:
.LabelOriginalMediaInfo
Original Media Info
Informații despre media originală
.LabelOriginalTitle
Original title:
Titlu original:
.LabelOverview
Overview:
Prezentare generală:
.LabelParentalRating
Parental rating:
Evaluarea parentală:
.LabelParentNumber
Parent number:
Numărul părintelui:

Loading…

Loading…

Glossary

English Romanian
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
.LabelOriginalMediaInfo
Labels
No labels currently set!
Source string age
a month ago
Translation file
src/strings/ro.json, string 1485