Translation

.EveryHour
Every hour
14/100
Context English Romanian State
.ErrorDeletingItem
There was an error deleting the item from the server. Please check that Jellyfin has write access to the media folder and try again.
A apărut o eroare la ștergerea elementului din server. Vă rugăm să verificați dacă Jellyfin are acces de scriere la folderul media și încercați din nou.
.ErrorGettingTvLineups
There was an error downloading TV lineups. Please ensure your information is correct and try again.
A apărut o eroare la descărcarea liniilor TV. Vă rugăm să vă asigurați că informațiile dvs. sunt corecte și încercați din nou.
.ErrorPleaseSelectLineup
Please select a lineup and try again. If no lineups are available, then please check that your username, password, and postal code is correct.
Selectați o linie și încercați din nou. Dacă nu sunt disponibile linii, atunci vă rugăm să verificați dacă numele dvs. de utilizator, parola și codul poștal sunt corecte.
.ErrorSavingTvProvider
There was an error saving the TV provider. Please ensure it is accessible and try again.
A apărut o eroare la salvarea furnizorului de televiziune. Vă rugăm să vă asigurați că este accesibil și încercați din nou.
.ErrorStartHourGreaterThanEnd
End time must be greater than the start time.
Timpul de oprire trebuie să fie mai mare decât cel de pornire.
.EveryHour
Every hour
În fiecare oră
.EveryNDays
Every {0} days
La fiecare {0} zile
.EveryXHours
Every {0} hours
La fiecare {0} ore
.EveryXMinutes
Every {0} minutes
La fiecare {0} minute
.ExitFullscreen
Exit full screen
Ieșiți din modul ecran complet

Loading…

Loading…

Glossary

English Romanian
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
.EveryHour
Labels
No labels currently set!
Source string age
6 months ago
Translation file
src/strings/ro.json, string 1384