Translation

.MessageSyncPlayPlaybackPermissionRequired
Playback permission required.
36/290
Context English Romanian State
.MessageSyncPlayGroupWait
<b>{0}</b> is buffering…
<b>{0}</b> se încarcă…
.MessageSyncPlayIsDisabled
Permission required to use SyncPlay.
Permisiunea necesară pentru utilizarea SyncPlay.
.MessageSyncPlayJoinGroupDenied
Cannot join group.
Nu se poate alătura grupului.
.MessageSyncPlayLibraryAccessDenied
Access to this content is restricted.
Accesul la acest conținut este restricționat.
.MessageSyncPlayNoGroupsAvailable
No groups available. Start playing something first.
Nu există grupuri disponibile. Începe să redai ceva mai întâi.
.MessageSyncPlayPlaybackPermissionRequired
Playback permission required.
Este necesară permisiunea de redare.
.MessageSyncPlayUserJoined
<b>{0}</b> has joined the group.
<b>{0}</b> s-a alăturat grupului.
.MessageSyncPlayUserLeft
<b>{0}</b> has left the group.
<b>{0}</b> a părăsit grupul.
.MessageTheFollowingLocationWillBeRemovedFromLibrary
The following media locations will be removed from your library:
Următoarele locații media vor fi eliminate din biblioteca dvs.:
.MessageUnableToConnectToServer
We're unable to connect to the selected server right now. Please ensure it is running and try again.
Nu putem să ne conectăm la serverul selectat în acest moment. Vă rugăm să vă asigurați că funcționează și încercați din nou.
.MessageUnsetContentHelp
Content will be displayed as plain folders. For best results use the metadata manager to set the content types of sub-folders.
Conținutul va fi afișat ca foldere simple. Pentru cele mai bune rezultate, utilizați managerul de metadate pentru a seta tipurile de conținut ale sub-foldererelor.

Loading…

Loading…

Glossary

English Romanian
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
.MessageSyncPlayPlaybackPermissionRequired
Labels
No labels currently set!
Source string age
9 months ago
Translation file
src/strings/ro.json, string 1039