Translation

.MessageSyncPlayDisabled
SyncPlay disabled.
20/180
Context English Romanian State
.MessageTheFollowingLocationWillBeRemovedFromLibrary
The following media locations will be removed from your library:
Următoarele locații media vor fi eliminate din biblioteca dvs.:
.MessageUnableToConnectToServer
We're unable to connect to the selected server right now. Please ensure it is running and try again.
Nu putem să ne conectăm la serverul selectat în acest moment. Vă rugăm să vă asigurați că funcționează și încercați din nou.
.MessageUnsetContentHelp
Content will be displayed as plain folders. For best results use the metadata manager to set the content types of sub-folders.
Conținutul va fi afișat ca foldere simple. Pentru cele mai bune rezultate, utilizați managerul de metadate pentru a seta tipurile de conținut ale sub-foldererelor.
.MessageYouHaveVersionInstalled
You currently have version {0} installed.
În prezent, aveți versiunea {0} instalată.
.MessageSyncPlayEnabled
SyncPlay enabled.
SyncPlay activat.
.MessageSyncPlayDisabled
SyncPlay disabled.
SyncPlay dezactivat.
.MessageSyncPlayUserJoined
<b>{0}</b> has joined the group.
<b>{0}</b> s-a alăturat grupului.
.MessageSyncPlayUserLeft
<b>{0}</b> has left the group.
<b>{0}</b> a părăsit grupul.
.MessageSyncPlayGroupWait
<b>{0}</b> is buffering…
<b>{0}</b> se încarcă…
.MessageSyncPlayNoGroupsAvailable
No groups available. Start playing something first.
Nu există grupuri disponibile. Începe să redai ceva mai întâi.
.MessageSyncPlayPlaybackPermissionRequired
Playback permission required.
Este necesară permisiunea de redare.
Context English Romanian State
.MessagePluginInstallDisclaimer
Plugins built by community members are a great way to enhance your experience with additional features and benefits. Before installing, please be aware of the effects they may have on your server, such as longer library scans, additional background processing, and decreased system stability.
Pluginurile create de membrii comunității sunt o modalitate excelentă de a vă îmbunătăți experiența cu funcții și beneficii suplimentare. Înainte de instalare, vă rugăm să fiți conștienți de efectele pe care le pot avea asupra serverului dvs., cum ar fi scanările de bibliotecă mai îndelungate, procesare suplimentară în fundal și scăderea stabilității sistemului.
.MessagePluginInstalled
The plugin has been successfully installed. The server will need to be restarted for changes to take effect.
Pluginul a fost instalat cu succes. Serverul va trebui să fie repornit pentru ca modificările să intre în vigoare.
.MessagePluginInstallError
An error occured while installing the plugin.
A apărut o eroare la instalarea pluginului.
.MessageReenableUser
See below to reenable
Consultați mai jos pentru a reactiva
.MessageSyncPlayCreateGroupDenied
Permission required to create a group.
Permisiune necesară pentru crearea unui grup.
.MessageSyncPlayDisabled
SyncPlay disabled.
SyncPlay dezactivat.
.MessageSyncPlayEnabled
SyncPlay enabled.
SyncPlay activat.
.MessageSyncPlayErrorAccessingGroups
An error occurred while accessing groups list.
A apărut o eroare la accesarea listei de grupuri.
.MessageSyncPlayErrorMedia
Failed to enable SyncPlay! Media error.
Eroare la activarea SyncPlay! Eroare media.
.MessageSyncPlayErrorMissingSession
Failed to enable SyncPlay! Missing session.
Eroare la activarea SyncPlay! Sesiune lipsă.
ComponentTranslation
This translation Translated Jellyfin/Jellyfin Web
SyncPlay dezactivat.
Following string has different context but same source.
Translated Jellyfin/Jellyfin MPV Shim
SyncPlay dezactivat.

Loading…

Loading…

Glossary

English Romanian
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
.MessageSyncPlayDisabled
Labels
No labels currently set!
Source string age
4 months ago
Translation file
src/strings/ro.json, string 940