Translation

.ClearQueue
Clear queue
23/110
Context English Romanian State
.LabelTonemappingPeak
Tonemapping peak:
Vârf de tonemapping:
.LabelTonemappingPeakHelp
Override signal/nominal/reference peak with this value. Useful when the embedded peak information in display metadata is not reliable or when tone mapping from a lower range to a higher range. The recommended and default values are 0.
Suprascrie semnalul/nominalul/ vârful de referință cu această valoare. Util când informațiile de vârf încorporate în metadatele afișate nu sunt fiabile sau când maparea tonurilor de la un interval inferior la un interval mai mare. Valorile recomandate și implicite sunt 0.
.LabelTonemappingParam
Tonemapping param:
Parametrii tonemapping:
.LabelTonemappingParamHelp
Tune the tone mapping algorithm. The recommended and default values are NaN. Generally leave it blank.
Reglați algoritmul de mapare a tonurilor. Valorile recomandate și implicite sunt NaN. În general, lăsați-l necompletat.
.StopPlayback
Stop playback
Oprește redarea
.ClearQueue
Clear queue
Golește lista de redare
.LabelSubtitleVerticalPosition
Vertical position:
Poziție verticală:
.SubtitleVerticalPositionHelp
Line number where text appears. Positive numbers indicate top down. Negative numbers indicate bottom up.
Numărul de linie unde apare textul. Numerele pozitive indică de sus în jos. Numerele negative indică de jos în sus.
.Preview
Preview
Previzualizare
.LabelMaxMuxingQueueSize
Max muxing queue size:
Dimensiunea maximă a cozii de mux:
.LabelMaxMuxingQueueSizeHelp
Maximum number of packets that can be buffered while waiting for all streams to initialize. Try to increase it if you still encounter "Too many packets buffered for output stream" error in ffmpeg logs. The recommended value is 2048.
Numărul maxim de pachete care pot fi tamponate în așteptarea inițializării tuturor fluxurilor. Încercați să o măriți dacă întâmpinați încă o eroare „Prea multe pachete tamponate pentru fluxul de ieșire” în jurnalele ffmpeg. Valoarea recomandată este 2048.

Loading…

Loading…

Glossary

English Romanian
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
.ClearQueue
Labels
No labels currently set!
Source string age
2 months ago
Translation file
src/strings/ro.json, string 1415