Translation

.LabelTonemappingThreshold
Tonemapping threshold:
19/220
Context English Romanian State
.LabelTonemappingParam
Tonemapping param:
Parametrii tonemapping:
.LabelTonemappingParamHelp
Tune the tone mapping algorithm. The recommended and default values are NaN. Generally leave it blank.
Reglați algoritmul de mapare a tonurilor. Valorile recomandate și implicite sunt NaN. În general, lăsați-l necompletat.
.LabelTonemappingPeak
Tonemapping peak:
Vârf de tonemapping:
.LabelTonemappingPeakHelp
Override signal/nominal/reference peak with this value. Useful when the embedded peak information in display metadata is not reliable or when tone mapping from a lower range to a higher range. The recommended and default values are 0.
Suprascrie semnalul/nominalul/ vârful de referință cu această valoare. Util când informațiile de vârf încorporate în metadatele afișate nu sunt fiabile sau când maparea tonurilor de la un interval inferior la un interval mai mare. Valorile recomandate și implicite sunt 0.
.LabelTonemappingRange
Tonemapping range:
Gama tonemapping:
.LabelTonemappingThreshold
Tonemapping threshold:
Pragul tonemapping:
.LabelTonemappingThresholdHelp
The tonemapping algorithm parameters is fine-tuned per each scene. And a threshold is used to detect whether the scene has changed or not. If the distance between the current frame average brightness and the current running average exceeds a threshold value, we would re-calculate scene average and peak brightness. The recommended and default values are 0.8 and 0.2.
Parametrii algoritmului de cartografiere a tonurilor sunt reglați pentru fiecare scenă. Și un prag este folosit pentru a detecta dacă scena s-a schimbat sau nu. Dacă distanța dintre luminozitatea medie a cadrului curent și media curentă de rulare depășește o valoare prag, vom recalcula media scenei și luminozitatea maximă. Valorile recomandate și implicite sunt 0,8 și 0,2.
.LabelTrackNumber
Track number:
Număr melodie:
.LabelTranscodePath
Transcode path:
Cale transcodare:
.LabelTranscodes
Transcodes:
Transcodează:
.LabelTranscodingFramerate
Transcoding framerate:
Rata de cadru a transcodării:
Context English Romanian State
.LabelTonemappingParam
Tonemapping param:
Parametrii tonemapping:
.LabelTonemappingParamHelp
Tune the tone mapping algorithm. The recommended and default values are NaN. Generally leave it blank.
Reglați algoritmul de mapare a tonurilor. Valorile recomandate și implicite sunt NaN. În general, lăsați-l necompletat.
.LabelTonemappingPeak
Tonemapping peak:
Vârf de tonemapping:
.LabelTonemappingPeakHelp
Override signal/nominal/reference peak with this value. Useful when the embedded peak information in display metadata is not reliable or when tone mapping from a lower range to a higher range. The recommended and default values are 0.
Suprascrie semnalul/nominalul/ vârful de referință cu această valoare. Util când informațiile de vârf încorporate în metadatele afișate nu sunt fiabile sau când maparea tonurilor de la un interval inferior la un interval mai mare. Valorile recomandate și implicite sunt 0.
.LabelTonemappingRange
Tonemapping range:
Gama tonemapping:
.LabelTonemappingThreshold
Tonemapping threshold:
Pragul tonemapping:
.LabelTonemappingThresholdHelp
The tonemapping algorithm parameters is fine-tuned per each scene. And a threshold is used to detect whether the scene has changed or not. If the distance between the current frame average brightness and the current running average exceeds a threshold value, we would re-calculate scene average and peak brightness. The recommended and default values are 0.8 and 0.2.
Parametrii algoritmului de cartografiere a tonurilor sunt reglați pentru fiecare scenă. Și un prag este folosit pentru a detecta dacă scena s-a schimbat sau nu. Dacă distanța dintre luminozitatea medie a cadrului curent și media curentă de rulare depășește o valoare prag, vom recalcula media scenei și luminozitatea maximă. Valorile recomandate și implicite sunt 0,8 și 0,2.
.LabelTrackNumber
Track number:
Număr melodie:
.LabelTranscodePath
Transcode path:
Cale transcodare:
.LabelTranscodes
Transcodes:
Transcodează:

Loading…

Loading…

Glossary

English Romanian
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
.LabelTonemappingThreshold
Labels
No labels currently set!
Source string age
2 months ago
Translation file
src/strings/ro.json, string 869