Translation

.EveryXHours
Every {0} hours
18/150
Context English Romanian State
.ErrorPleaseSelectLineup
Please select a lineup and try again. If no lineups are available, then please check that your username, password, and postal code is correct.
Selectați o linie și încercați din nou. Dacă nu sunt disponibile linii, atunci vă rugăm să verificați dacă numele dvs. de utilizator, parola și codul poștal sunt corecte.
.ErrorSavingTvProvider
There was an error saving the TV provider. Please ensure it is accessible and try again.
A apărut o eroare la salvarea furnizorului de televiziune. Vă rugăm să vă asigurați că este accesibil și încercați din nou.
.ErrorStartHourGreaterThanEnd
End time must be greater than the start time.
Timpul de oprire trebuie să fie mai mare decât cel de pornire.
.EveryHour
Every hour
În fiecare oră
.EveryNDays
Every {0} days
La fiecare {0} zile
.EveryXHours
Every {0} hours
La fiecare {0} ore
.EveryXMinutes
Every {0} minutes
La fiecare {0} minute
.ExitFullscreen
Exit full screen
Ieșiți din modul ecran complet
.ExtractChapterImagesHelp
Extracting chapter images will allow clients to display graphical scene selection menus. The process can be slow, resource intensive, and may require several gigabytes of space. It runs when videos are discovered, and also as a nightly scheduled task. The schedule is configurable in the scheduled tasks area. It is not recommended to run this task during peak usage hours.
Extragerea de imagini de capitol va permite aplicației client Jellyfin sa afișeze un meniu grafic de selecție a scenelor. Procesul poate fi lent, intensiv pentru procesor și poate necesita câțiva gigaocteți de spațiu de stocare. Acesta rulează atunci când fișiere media noi sunt detectate, și de asemenea ca o sarcină programată nocturnă. Programarea poate fi configurată în zona de activități programate. Nu este recomandat ca această sarcină să ruleze în timpul perioadelor de utilizare intensă de către utilizatori.
.ExtraLarge
Extra Large
Foarte mare

Loading…

Loading…

Glossary

English Romanian
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
.EveryXHours
Labels
No labels currently set!
Source string age
6 months ago
Translation file
src/strings/ro.json, string 1384