Translation

.MessageSyncPlayEnabled
SyncPlay enabled.
17/170
Context English Romanian State
.MessageReenableUser
See below to reenable
Consultați mai jos pentru a reactiva
.MessageTheFollowingLocationWillBeRemovedFromLibrary
The following media locations will be removed from your library:
Următoarele locații media vor fi eliminate din biblioteca dvs.:
.MessageUnableToConnectToServer
We're unable to connect to the selected server right now. Please ensure it is running and try again.
Nu putem să ne conectăm la serverul selectat în acest moment. Vă rugăm să vă asigurați că funcționează și încercați din nou.
.MessageUnsetContentHelp
Content will be displayed as plain folders. For best results use the metadata manager to set the content types of sub-folders.
Conținutul va fi afișat ca foldere simple. Pentru cele mai bune rezultate, utilizați managerul de metadate pentru a seta tipurile de conținut ale sub-foldererelor.
.MessageYouHaveVersionInstalled
You currently have version {0} installed.
În prezent, aveți versiunea {0} instalată.
.MessageSyncPlayEnabled
SyncPlay enabled.
SyncPlay activat.
.MessageSyncPlayDisabled
SyncPlay disabled.
SyncPlay dezactivat.
.MessageSyncPlayUserJoined
<b>{0}</b> has joined the group.
<b>{0}</b> s-a alăturat grupului.
.MessageSyncPlayUserLeft
<b>{0}</b> has left the group.
<b>{0}</b> a părăsit grupul.
.MessageSyncPlayGroupWait
<b>{0}</b> is buffering…
<b>{0}</b> se încarcă…
.MessageSyncPlayNoGroupsAvailable
No groups available. Start playing something first.
Nu există grupuri disponibile. Începe să redai ceva mai întâi.
ComponentTranslation
This translation Translated Jellyfin/Jellyfin Web
SyncPlay activat.
Following string has different context but same source.
Translated Jellyfin/Jellyfin MPV Shim
SyncPlay activat.

Loading…

Loading…

Glossary

English Romanian
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
.MessageSyncPlayEnabled
Labels
No labels currently set!
Source string age
5 months ago
Translation file
src/strings/ro.json, string 939