Translation

.MessageSyncPlayErrorNoActivePlayer
No active player found. SyncPlay has been disabled.
72/510
Context English Romanian State
.MessageSyncPlayGroupDoesNotExist
Failed to join group because it does not exist.
Nu a reușit să se alăture grupului, deoarece nu există.
.MessageSyncPlayCreateGroupDenied
Permission required to create a group.
Permisiune necesară pentru crearea unui grup.
.MessageSyncPlayJoinGroupDenied
Permission required to use SyncPlay.
Permisiune necesară pentru a utiliza SyncPlay.
.MessageSyncPlayLibraryAccessDenied
Access to this content is restricted.
Accesul la acest conținut este restricționat.
.MessageSyncPlayErrorAccessingGroups
An error occurred while accessing groups list.
A apărut o eroare la accesarea listei de grupuri.
.MessageSyncPlayErrorNoActivePlayer
No active player found. SyncPlay has been disabled.
Nu a fost găsit niciun soft de redare activ. SyncPlay a fost dezactivat.
.MessageSyncPlayErrorMissingSession
Failed to enable SyncPlay! Missing session.
Eroare la activarea SyncPlay! Sesiune lipsă.
.MessageSyncPlayErrorMedia
Failed to enable SyncPlay! Media error.
Eroare la activarea SyncPlay! Eroare media.
.Metadata
Metadata
Metadată
.MetadataManager
Metadata Manager
Manager metadata
.MetadataSettingChangeHelp
Changing metadata settings will affect new content added going forward. To refresh existing content, open the detail screen and click the refresh button, or perform bulk refreshes using the metadata manager.
Modificarea setărilor de metadate va afecta conținutul nou adăugat de acum înainte. Pentru a reîmprospăta conținutul existent, deschideți ecranul de detalii și faceți clic pe butonul de actualizare sau efectuați actualizări în vrac folosind managerul de metadate.

Loading…

Loading…

Glossary

English Romanian
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
.MessageSyncPlayErrorNoActivePlayer
Labels
No labels currently set!
Source string age
5 months ago
Translation file
src/strings/ro.json, string 951