Translation

.MessagePluginInstalled
The plugin has been successfully installed. The server will need to be restarted for changes to take effect.
114/1080
Context English Romanian State
.PleaseEnterNameOrId
Please enter a name or an external ID.
Vă rugăm să introduceți un nume sau un ID extern.
.PleaseRestartServerName
Please restart Jellyfin on {0}.
Vă rugăm să reporniți Jellyfin pe {0}.
.PleaseSelectTwoItems
Please select at least two items.
Vă rugăm să selectați cel puțin două elemente.
.Poster
Poster
Afiș
.PosterCard
Poster Card
Afiș
.MessagePluginInstalled
The plugin has been successfully installed. The server will need to be restarted for changes to take effect.
Pluginul a fost instalat cu succes. Serverul va trebui să fie repornit pentru ca modificările să intre în vigoare.
.MessagePluginInstallError
An error occured while installing the plugin.
A apărut o eroare la instalarea pluginului.
.MessageGetInstalledPluginsError
An error occured while getting the list of currently installed plugins.
A apărut o eroare la obținerea listei de plugin-uri instalate în prezent.
.PreferEmbeddedTitlesOverFileNames
Prefer embedded titles over filenames
Preferă titlurile incluse decât numele fișierelor
.PreferEmbeddedTitlesOverFileNamesHelp
This determines the default display title when no internet metadata or local metadata is available.
Aceasta determină titlul afișat implicit atunci când nu sunt disponibile metadate din internet sau metadate locale.
.PreferEmbeddedEpisodeInfosOverFileNamesHelp
This uses the episode information from the embedded metadata if available.
Aceasta folosește informația despre episod din metadatele încorporate, dacă sunt disponibile.
Context English Romanian State
.MessagePlayAccessRestricted
Playback of this content is currently restricted. Please contact your server administrator for more information.
Redarea acestui conținut este în prezent restricționată. Vă rugăm să contactați administratorul serverului pentru mai multe informații.
.MessagePleaseEnsureInternetMetadata
Please ensure downloading of internet metadata is enabled.
Vă rugăm să vă asigurați că descărcarea de metadate din internet este activată.
.MessagePleaseWait
Please wait. This may take a minute.
Te rog așteaptă. Poate dura un minut.
.MessagePluginConfigurationRequiresLocalAccess
To configure this plugin please sign in to your local server directly.
Pentru a configura acest plugin, vă rugăm să vă conectați direct la serverul dvs. local.
.MessagePluginInstallDisclaimer
Plugins built by community members are a great way to enhance your experience with additional features and benefits. Before installing, please be aware of the effects they may have on your server, such as longer library scans, additional background processing, and decreased system stability.
Pluginurile create de membrii comunității sunt o modalitate excelentă de a vă îmbunătăți experiența cu funcții și beneficii suplimentare. Înainte de instalare, vă rugăm să fiți conștienți de efectele pe care le pot avea asupra serverului dvs., cum ar fi scanările de bibliotecă mai îndelungate, procesare suplimentară în fundal și scăderea stabilității sistemului.
.MessagePluginInstalled
The plugin has been successfully installed. The server will need to be restarted for changes to take effect.
Pluginul a fost instalat cu succes. Serverul va trebui să fie repornit pentru ca modificările să intre în vigoare.
.MessagePluginInstallError
An error occured while installing the plugin.
A apărut o eroare la instalarea pluginului.
.MessageReenableUser
See below to reenable
Consultați mai jos pentru a reactiva
.MessageSyncPlayCreateGroupDenied
Permission required to create a group.
Permisiune necesară pentru crearea unui grup.
.MessageSyncPlayDisabled
SyncPlay disabled.
SyncPlay dezactivat.

Loading…

Loading…

Glossary

English Romanian
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
.MessagePluginInstalled
Labels
No labels currently set!
Source string age
a month ago
Translation file
src/strings/ro.json, string 1139