Translation

.MessageGetInstalledPluginsError
An error occured while getting the list of currently installed plugins.
73/710
Context English Romanian State
.PleaseSelectTwoItems
Please select at least two items.
Vă rugăm să selectați cel puțin două elemente.
.Poster
Poster
Afiș
.PosterCard
Poster Card
Afiș
.MessagePluginInstalled
The plugin has been successfully installed. The server will need to be restarted for changes to take effect.
Pluginul a fost instalat cu succes. Serverul va trebui să fie repornit pentru ca modificările să intre în vigoare.
.MessagePluginInstallError
An error occured while installing the plugin.
A apărut o eroare la instalarea pluginului.
.MessageGetInstalledPluginsError
An error occured while getting the list of currently installed plugins.
A apărut o eroare la obținerea listei de plugin-uri instalate în prezent.
.PreferEmbeddedTitlesOverFileNames
Prefer embedded titles over filenames
Preferă titlurile incluse decât numele fișierelor
.PreferEmbeddedTitlesOverFileNamesHelp
This determines the default display title when no internet metadata or local metadata is available.
Aceasta determină titlul afișat implicit atunci când nu sunt disponibile metadate din internet sau metadate locale.
.PreferEmbeddedEpisodeInfosOverFileNamesHelp
This uses the episode information from the embedded metadata if available.
Aceasta folosește informația despre episod din metadatele încorporate, dacă sunt disponibile.
.PreferEmbeddedEpisodeInfosOverFileNames
Prefer embedded episode information over filenames
Preferați informația despre episod încorporată în fișier decât numele fișierelor
.Premiere
Premiere
Premieră
Context English Romanian State
.MessageDownloadQueued
Download queued.
Descărcare adăugata în coadă.
.MessageEnablingOptionLongerScans
Enabling this option may result in significantly longer library scans.
Activând această opțiune poate rezulta în scanări ale bilbiotecilor semnificativ mai îndelungate.
.MessageFileReadError
There was an error reading the file. Please try again.
S-a întâmpinat o eroare în timpul citirii fișierului. Vă rugăm să încercați din nou.
.MessageForgotPasswordFileCreated
The following file has been created on your server and contains instructions on how to proceed:
Următorul fișier a fost creat pe serverul dvs. și conține instrucțiuni despre cum să procedați:
.MessageForgotPasswordInNetworkRequired
Please try again within your home network to initiate the password reset process.
Încercați din nou în rețeaua de domiciliu pentru a iniția procesul de resetare a parolei.
.MessageGetInstalledPluginsError
An error occured while getting the list of currently installed plugins.
A apărut o eroare la obținerea listei de plugin-uri instalate în prezent.
.MessageImageFileTypeAllowed
Only JPEG and PNG files are supported.
Sunt acceptate numai fișierele JPEG și PNG.
.MessageImageTypeNotSelected
Please select an image type from the drop-down menu.
Vă rugăm să selectați un tip de imagine din meniul derulant.
.MessageInvalidForgotPasswordPin
An invalid or expired pin code was entered. Please try again.
A fost introdus un cod PIN nevalid sau expirat. Vă rugăm să încercați din nou.
.MessageInvalidUser
Invalid username or password. Please try again.
Nume de utilizator sau parola incorecte. Vă rugăm să încercați din nou.

Loading…

Loading…

Glossary

English Romanian
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
.MessageGetInstalledPluginsError
Labels
No labels currently set!
Source string age
a month ago
Translation file
src/strings/ro.json, string 1141