Translation

.MessagePleaseEnsureInternetMetadata
Please ensure downloading of internet metadata is enabled.
79/580
Context English Romanian State
.MessageNoServersAvailable
No servers have been found using the automatic server discovery.
Nu au fost găsite servere folosind descoperirea automată de servere.
.MessageNoTrailersFound
Install the trailers channel to enhance your movie experience by adding a library of internet trailers.
Instalați canalul Trailer pentru a îmbunătăți experiența dvs. de film adăugând o bibliotecă de trailere din internet.
.MessageNothingHere
Nothing here.
Nimic aici.
.MessagePasswordResetForUsers
The following users have had their passwords reset. They can now sign in with the pin codes that were used to perform the reset.
Următorii utilizatori au resetat parolele. Acum se pot conecta cu codurile pin care au fost utilizate pentru a efectua resetarea.
.MessagePlayAccessRestricted
Playback of this content is currently restricted. Please contact your server administrator for more information.
Redarea acestui conținut este în prezent restricționată. Vă rugăm să contactați administratorul serverului pentru mai multe informații.
.MessagePleaseEnsureInternetMetadata
Please ensure downloading of internet metadata is enabled.
Vă rugăm să vă asigurați că descărcarea de metadate din internet este activată.
.MessagePleaseWait
Please wait. This may take a minute.
Te rog așteaptă. Poate dura un minut.
.MessagePluginConfigurationRequiresLocalAccess
To configure this plugin please sign in to your local server directly.
Pentru a configura acest plugin, vă rugăm să vă conectați direct la serverul dvs. local.
.MessagePluginInstallDisclaimer
Plugins built by community members are a great way to enhance your experience with additional features and benefits. Before installing, please be aware of the effects they may have on your server, such as longer library scans, additional background processing, and decreased system stability.
Pluginurile create de membrii comunității sunt o modalitate excelentă de a vă îmbunătăți experiența cu funcții și beneficii suplimentare. Înainte de instalare, vă rugăm să fiți conștienți de efectele pe care le pot avea asupra serverului dvs., cum ar fi scanările de bibliotecă mai îndelungate, procesare suplimentară în fundal și scăderea stabilității sistemului.
.MessageReenableUser
See below to reenable
Consultați mai jos pentru a reactiva
.MessageTheFollowingLocationWillBeRemovedFromLibrary
The following media locations will be removed from your library:
Următoarele locații media vor fi eliminate din biblioteca dvs.:
Context English Romanian State
.MessageNoServersAvailable
No servers have been found using the automatic server discovery.
Nu au fost găsite servere folosind descoperirea automată de servere.
.MessageNothingHere
Nothing here.
Nimic aici.
.MessageNoTrailersFound
Install the trailers channel to enhance your movie experience by adding a library of internet trailers.
Instalați canalul Trailer pentru a îmbunătăți experiența dvs. de film adăugând o bibliotecă de trailere din internet.
.MessagePasswordResetForUsers
The following users have had their passwords reset. They can now sign in with the pin codes that were used to perform the reset.
Următorii utilizatori au resetat parolele. Acum se pot conecta cu codurile pin care au fost utilizate pentru a efectua resetarea.
.MessagePlayAccessRestricted
Playback of this content is currently restricted. Please contact your server administrator for more information.
Redarea acestui conținut este în prezent restricționată. Vă rugăm să contactați administratorul serverului pentru mai multe informații.
.MessagePleaseEnsureInternetMetadata
Please ensure downloading of internet metadata is enabled.
Vă rugăm să vă asigurați că descărcarea de metadate din internet este activată.
.MessagePleaseWait
Please wait. This may take a minute.
Te rog așteaptă. Poate dura un minut.
.MessagePluginConfigurationRequiresLocalAccess
To configure this plugin please sign in to your local server directly.
Pentru a configura acest plugin, vă rugăm să vă conectați direct la serverul dvs. local.
.MessagePluginInstallDisclaimer
Plugins built by community members are a great way to enhance your experience with additional features and benefits. Before installing, please be aware of the effects they may have on your server, such as longer library scans, additional background processing, and decreased system stability.
Pluginurile create de membrii comunității sunt o modalitate excelentă de a vă îmbunătăți experiența cu funcții și beneficii suplimentare. Înainte de instalare, vă rugăm să fiți conștienți de efectele pe care le pot avea asupra serverului dvs., cum ar fi scanările de bibliotecă mai îndelungate, procesare suplimentară în fundal și scăderea stabilității sistemului.
.MessagePluginInstalled
The plugin has been successfully installed. The server will need to be restarted for changes to take effect.
Pluginul a fost instalat cu succes. Serverul va trebui să fie repornit pentru ca modificările să intre în vigoare.

Loading…

Loading…

Glossary

English Romanian
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
.MessagePleaseEnsureInternetMetadata
Labels
No labels currently set!
Source string age
a year ago
Translation file
src/strings/ro.json, string 930