Translation

.OptionAllowBrowsingLiveTv
Allow Live TV access
27/200
Context English Romanian State
.OnlyImageFormats
Only Image Formats (VOBSUB, PGS, SUB)
Numai formate de imagine (VOBSUB, PGS, SUB)
.OnWakeFromSleep
On wake from sleep
La trezire din somn
.Option3D
3D
3D
.OptionAdminUsers
Administrators
Administratorii
.OptionAllowAudioPlaybackTranscoding
Allow audio playback that requires transcoding
Permiteți redarea audio care necesită transcodare
.OptionAllowBrowsingLiveTv
Allow Live TV access
Permite accessul la Live TV
.OptionAllowContentDownload
Allow media downloads
Permiteți descărcările media
.OptionAllowContentDownloadHelp
Users can download media and store it on their devices. This is not the same as a sync feature. Book libraries require this enabled to function properly.
Utilizatorii pot descărca fișiere media și le pot stoca pe dispozitivele lor. Nu este același lucru cu o caracteristică de sincronizare. Bibliotecile de cărți necesită ca aceasta să fie activată pentru a funcționa corect.
.OptionAllowLinkSharing
Allow social media sharing
Permite partajarea pe rețelele de socializare
.OptionAllowLinkSharingHelp
Only web pages containing media information are shared. Media files are never shared publicly. Shares are time-limited and will expire after {0} days.
Doar paginile wev ce contin informații despre conținutul media va fi partajat. Fișierele media nu vor fi partajate niciodată pentru public. Partajările sunt limitate ca timp și vor expira după {0} zile.
.OptionAllowManageLiveTv
Allow Live TV recording management
Permite administrarea înregistrarilor pentru Live TV

Loading…

Loading…

Glossary

English Romanian
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
.OptionAllowBrowsingLiveTv
Labels
No labels currently set!
Source string age
a year ago
Translation file
src/strings/ro.json, string 1095