Translation

.MessageAddRepository
If you wish to add a repository, click the button next to the header and fill out the requested information.
115/1080
Context English Romanian State
.HeaderNewRepository
New Repository
Repertoriu Nou
.LabelRepositoryUrl
Repository URL
URL Repertoriu
.LabelRepositoryUrlHelp
The location of the repository manifest you want to include.
Locația manifestului repertoriului pe care doriți să o includeți.
.LabelRepositoryName
Repository Name
Nume Repertoriu
.LabelRepositoryNameHelp
A custom name to distinguish this repository from any others added to your server.
Un nume personalizat pentru a distinge acest repertoriu de altele adăugate la serverul dvs.
.MessageAddRepository
If you wish to add a repository, click the button next to the header and fill out the requested information.
Dacă doriți să adăugați un repertoriu, faceți clic pe butonul de lângă antet și completați informațiile solicitate.
.MessageNoCollectionsAvailable
Collections allow you to enjoy personalized groupings of Movies, Series, and Albums. Click the + button to start creating collections.
Colecțiile vă permit să vă bucurați de grupări personalizate de filme, serii și albume. Faceți clic pe butonul + pentru a începe să creați colecții.
.MessageNoGenresAvailable
Enable some metadata providers to pull genres from the internet.
Permiteți unor furnizori de metadate să tragă genul media de pe internet.
.MessageNoMovieSuggestionsAvailable
No movie suggestions are currently available. Start watching and rating your movies, and then come back to view your recommendations.
În prezent, nu există sugestii de film. Începeți să vizionați și să evaluați filmele, apoi reveniți pentru a vedea recomandările dvs.
.MessageNoPluginsInstalled
You have no plugins installed.
Nu aveți plugin-uri instalate.
.MessageNoServersAvailable
No servers have been found using the automatic server discovery.
Nu au fost găsite servere folosind descoperirea automată de servere.

Loading…

Loading…

Glossary

English Romanian
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
.MessageAddRepository
Labels
No labels currently set!
Source string age
a month ago
Translation file
src/strings/ro.json, string 973