Translation

.MessageUnsetContentHelp
Content will be displayed as plain folders. For best results use the metadata manager to set the content types of sub-folders.
163/1260
Context English Romanian State
.MessageSyncPlayPlaybackPermissionRequired
Playback permission required.
Este necesară permisiunea de redare.
.MessageSyncPlayUserJoined
<b>{0}</b> has joined the group.
<b>{0}</b> s-a alăturat grupului.
.MessageSyncPlayUserLeft
<b>{0}</b> has left the group.
<b>{0}</b> a părăsit grupul.
.MessageTheFollowingLocationWillBeRemovedFromLibrary
The following media locations will be removed from your library:
Următoarele locații media vor fi eliminate din biblioteca dvs.:
.MessageUnableToConnectToServer
We're unable to connect to the selected server right now. Please ensure it is running and try again.
Nu putem să ne conectăm la serverul selectat în acest moment. Vă rugăm să vă asigurați că funcționează și încercați din nou.
.MessageUnsetContentHelp
Content will be displayed as plain folders. For best results use the metadata manager to set the content types of sub-folders.
Conținutul va fi afișat ca foldere simple. Pentru cele mai bune rezultate, utilizați managerul de metadate pentru a seta tipurile de conținut ale sub-foldererelor.
.MessageYouHaveVersionInstalled
You currently have version {0} installed.
În prezent, aveți versiunea {0} instalată.
.Metadata
Metadata
Metadată
.MetadataManager
Metadata Manager
Manager metadata
.MetadataSettingChangeHelp
Changing metadata settings will affect new content added going forward. To refresh existing content, open the detail screen and click the refresh button, or perform bulk refreshes using the metadata manager.
Modificarea setărilor de metadate va afecta conținutul nou adăugat de acum înainte. Pentru a reîmprospăta conținutul existent, deschideți ecranul de detalii și faceți clic pe butonul de actualizare sau efectuați actualizări în vrac folosind managerul de metadate.
.MillisecondsUnit
ms
ms
Context English Romanian State
.MessageSyncPlayPlaybackPermissionRequired
Playback permission required.
Este necesară permisiunea de redare.
.MessageSyncPlayUserJoined
<b>{0}</b> has joined the group.
<b>{0}</b> s-a alăturat grupului.
.MessageSyncPlayUserLeft
<b>{0}</b> has left the group.
<b>{0}</b> a părăsit grupul.
.MessageTheFollowingLocationWillBeRemovedFromLibrary
The following media locations will be removed from your library:
Următoarele locații media vor fi eliminate din biblioteca dvs.:
.MessageUnableToConnectToServer
We're unable to connect to the selected server right now. Please ensure it is running and try again.
Nu putem să ne conectăm la serverul selectat în acest moment. Vă rugăm să vă asigurați că funcționează și încercați din nou.
.MessageUnsetContentHelp
Content will be displayed as plain folders. For best results use the metadata manager to set the content types of sub-folders.
Conținutul va fi afișat ca foldere simple. Pentru cele mai bune rezultate, utilizați managerul de metadate pentru a seta tipurile de conținut ale sub-foldererelor.
.MessageYouHaveVersionInstalled
You currently have version {0} installed.
În prezent, aveți versiunea {0} instalată.
.Metadata
Metadata
Metadată
.MetadataManager
Metadata Manager
Manager metadata
.MetadataSettingChangeHelp
Changing metadata settings will affect new content added going forward. To refresh existing content, open the detail screen and click the refresh button, or perform bulk refreshes using the metadata manager.
Modificarea setărilor de metadate va afecta conținutul nou adăugat de acum înainte. Pentru a reîmprospăta conținutul existent, deschideți ecranul de detalii și faceți clic pe butonul de actualizare sau efectuați actualizări în vrac folosind managerul de metadate.

Loading…

Loading…

Glossary

English Romanian
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
.MessageUnsetContentHelp
Labels
No labels currently set!
Source string age
a year ago
Translation file
src/strings/ro.json, string 1040