Translation

.LabelTranscodingInfo
Transcoding Info
27/160
Context English Polish State
.LabelTonemappingThresholdHelp
The tonemapping algorithm parameters is fine-tuned per each scene. And a threshold is used to detect whether the scene has changed or not. If the distance between the current frame average brightness and the current running average exceeds a threshold value, we would re-calculate scene average and peak brightness. The recommended and default values are 0.8 and 0.2.
Algorytm mapowania tonów jest dostrajany dla każdej sceny, a próg jest używany by wykryć czy scena się zmieniła czy nie. Jeśli różnica między średnią jasnością aktualnej sceny i aktualną średnią przekracza wartość progu, średnia i najwyższa jasność sceny zostanie przeliczona. Zalecane i domyślne wartości to 0.8 i 0.2.
.LabelTrackNumber
Track number:
Numer utworu:
.LabelTranscodePath
Transcode path:
Ścieżka Transkodowania:
.LabelTranscodes
Transcodes:
Transkodery:
.LabelTranscodingFramerate
Transcoding framerate:
Transkodowanie w kl/s:
.LabelTranscodingInfo
Transcoding Info
Informacje o transkodowaniu
.LabelTranscodingProgress
Transcoding progress:
Postęp transkodowania:
.LabelTranscodingTempPathHelp
Specify a custom path for the transcode files served to clients. Leave blank to use the server default.
Podaj niestandardową ścieżkę dla plików transkodowanych udostępnianych klientom. Pozostaw puste, aby użyć domyślnych ustawień serwera.
.LabelTranscodingThreadCount
Transcoding thread count:
Liczba wątków transkodowania:
.LabelTranscodingThreadCountHelp
Select the maximum number of threads to use when transcoding. Reducing the thread count will lower CPU usage but may not convert fast enough for a smooth playback experience.
Wybierz maksymalną liczbę wątków dla transkodowania. Ograniczenie ich liczby, obniży poziom użycia procesora, ale może niekorzystnie wpłynąć na płynność odtwarzania.

Loading…

Loading…

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
.LabelTranscodingInfo
Labels
No labels currently set!
Source string age
3 months ago
Translation file
src/strings/pl.json, string 1486