Translation

.AllowHevcEncoding
Allow encoding in HEVC format
35/290
Context English Polish State
.AllLanguages
All languages
Wszystkie języki
.AllLibraries
All libraries
Biblioteki
.AllowedRemoteAddressesHelp
Comma separated list of IP addresses or IP/netmask entries for networks that will be allowed to connect remotely. If left blank, all remote addresses will be allowed.
Lista rozdzielona przecinkiem w postaci adresów IP lub adresów IP z maską sieciową dla całych podsieci. W przypadku pozostawienia pustego pola, dopuszczalne będą połączenia ze wszystkich zdalnych adresów.
.AllowFfmpegThrottling
Throttle Transcodes
Ograniczaj transkodowanie
.AllowFfmpegThrottlingHelp
When a transcode or remux gets far enough ahead from the current playback position, pause the process so it will consume less resources. This is most useful when watching without seeking often. Turn this off if you experience playback issues.
Kiedy transkodowanie lub remuxowanie dotrze wystarczająco daleko od aktualnej pozycji odtwarzania, zatrzymaj proces aby zużywać mniej zasobów. Jest to najbardziej użyteczne podczas oglądania bez częstego przeskakiwania. Wyłącz jeśli zaobserwujesz problemy z odtwarzaniem.
.AllowHevcEncoding
Allow encoding in HEVC format
Zezwól na kodowanie w formacie HEVC
.AllowHWTranscodingHelp
Allow the tuner to transcode streams on the fly. This may help reduce transcoding required by the server.
Zezwalaj tunerowi na transkodowanie strumieni w locie. To może pomóc zmniejszyć transkodowanie wymagane przez serwer.
.AllowMediaConversion
Allow media conversion
Zezwalaj na konwersję mediów
.AllowMediaConversionHelp
Grant or deny access to the convert media feature.
Umożliwia dawanie lub odbieranie dostępu do funkcji konwersji mediów.
.AllowOnTheFlySubtitleExtraction
Allow subtitle extraction on the fly
Zezwalaj na wydobywanie napisów w locie

Loading…

Loading…

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
.AllowHevcEncoding
Labels
No labels currently set!
Source string age
3 months ago
Translation file
src/strings/pl.json, string 1493