Translation

.LabelRemuxingInfo
Remuxing Info
25/130
Context English Polish State
.LabelRecordingPathHelp
Specify the default location to save recordings. If left empty, the server's program data folder will be used.
Określ domyślną lokalizację zapisywania nagrań. Jeśli pozostanie pusta, zostaną one zapisane w folderze danych serwera.
.LabelRefreshMode
Refresh mode:
Tryb odświeżania:
.LabelReleaseDate
Release date:
Data wydania:
.LabelRemoteClientBitrateLimit
Internet streaming bitrate limit (Mbps):
Limit przepływności transmisji (Mbps):
.LabelRemoteClientBitrateLimitHelp
An optional per-stream bitrate limit for all out of network devices. This is useful to prevent devices from requesting a higher bitrate than your internet connection can handle. This may result in increased CPU load on your server in order to transcode videos on the fly to a lower bitrate.
Opcjonalny limit przepływności transmisji dla urządzeń poza siecią domową. Używaj tej opcji, w celu zapobiegania żądaniom o wyższe przepływności, niż Twojej połączenie internetowe może obsłużyć.
.LabelRemuxingInfo
Remuxing Info
Informacje o Remuksowaniu
.LabelRepositoryName
Repository Name
Nazwa Repozytorium
.LabelRepositoryNameHelp
A custom name to distinguish this repository from any others added to your server.
Własna nazwa pozwalająca odróżnić to repozytorium od innych dodanych na serwerze.
.LabelRepositoryUrl
Repository URL
Adres URL Repozytorium
.LabelRepositoryUrlHelp
The location of the repository manifest you want to include.
Lokalizacja manifestu repozytorium, które chcesz dodać.

Loading…

Loading…

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
.LabelRemuxingInfo
Labels
No labels currently set!
Source string age
3 months ago
Translation file
src/strings/pl.json, string 1488