Translation

Allow remote connections to this Jellyfin Sserver.
.AllowRemoteAccess
Allow remote connections to this server.
55/400
Context English Dutch State
.AllowMediaConversionHelp
Grant or deny access to the convert media feature.
Toegang verlenen of weigeren tot de mediaconversie functie.
.AllowOnTheFlySubtitleExtraction
Allow subtitle extraction on the fly
Directe ondertitel extractie toestaan
.AllowOnTheFlySubtitleExtractionHelp
Embedded subtitles can be extracted from videos and delivered to clients in plain text, in order to help prevent video transcoding. On some systems this can take a long time and cause video playback to stall during the extraction process. Disable this to have embedded subtitles burned in with video transcoding when they are not natively supported by the client device.
Ingebakken ondertitels kunnen uit de video's gehaald worden en als tekst bezorgd worden aan de clients om transcodering te helpen voorkomen. Op sommige systemen kan dit een lange tijd duren en dit er voor zorgen dat het afspelen van video stopt tijdens de extractie. Schakel dit uit om ingebakken ondertiteling in de video te laten branden met transcodering als deze niet standaard ondersteund worden door het afspeelapparaat.
.AllowFfmpegThrottling
Throttle Transcodes
Throttle Transcodes
.AllowFfmpegThrottlingHelp
When a transcode or remux gets far enough ahead from the current playback position, pause the process so it will consume less resources. This is most useful when watching without seeking often. Turn this off if you experience playback issues.
Wanneer een transcode of remux ver genoeg voorloopt op de huidige afspeelpositie, pauzeer het proces, zodat het minder middelen verbruikt. Dit is vooral handig wanneer u kijkt zonder vaak te zoeken. Schakel dit uit als u afspeelproblemen ondervindt.
.AllowRemoteAccess
Allow remote connections to this server.
Externe verbindingen met deze Jellyfin Server toestaan.
.AllowRemoteAccessHelp
If unchecked, all remote connections will be blocked.
Indien niet aangevinkt worden alle externe verbindingen geblokkeerd.
.AllowedRemoteAddressesHelp
Comma separated list of IP addresses or IP/netmask entries for networks that will be allowed to connect remotely. If left blank, all remote addresses will be allowed.
Komma-gescheiden lijst van IP-adressen of IP/netmask adressen voor netwerken die op afstand verbinding mogen maken. Indien blanco, worden alle externe adressen toegestaan.
.AlwaysPlaySubtitles
Always Play
Altijd afspelen
.AlwaysPlaySubtitlesHelp
Subtitles matching the language preference will be loaded regardless of the audio language.
Ondertitels die met de taalvoorkeur overeenkomen worden weergegeven, ongeacht de audiotaal.
.AnyLanguage
Any Language
Elke taal
Context English Dutch State
.AllowHWTranscodingHelp
Allow the tuner to transcode streams on the fly. This may help reduce transcoding required by the server.
Direct transcoderen toestaan door de tuner. Dit kan helpen om de transcodering te verlagen die vereist is door de server.
.AllowMediaConversion
Allow media conversion
Mediaconversie toestaan
.AllowMediaConversionHelp
Grant or deny access to the convert media feature.
Toegang verlenen of weigeren tot de mediaconversie functie.
.AllowOnTheFlySubtitleExtraction
Allow subtitle extraction on the fly
Directe ondertitel extractie toestaan
.AllowOnTheFlySubtitleExtractionHelp
Embedded subtitles can be extracted from videos and delivered to clients in plain text, in order to help prevent video transcoding. On some systems this can take a long time and cause video playback to stall during the extraction process. Disable this to have embedded subtitles burned in with video transcoding when they are not natively supported by the client device.
Ingebakken ondertitels kunnen uit de video's gehaald worden en als tekst bezorgd worden aan de clients om transcodering te helpen voorkomen. Op sommige systemen kan dit een lange tijd duren en dit er voor zorgen dat het afspelen van video stopt tijdens de extractie. Schakel dit uit om ingebakken ondertiteling in de video te laten branden met transcodering als deze niet standaard ondersteund worden door het afspeelapparaat.
.AllowRemoteAccess
Allow remote connections to this server.
Externe verbindingen met deze Jellyfin Server toestaan.
.AllowRemoteAccessHelp
If unchecked, all remote connections will be blocked.
Indien niet aangevinkt worden alle externe verbindingen geblokkeerd.
.AlwaysPlaySubtitles
Always Play
Altijd afspelen
.AlwaysPlaySubtitlesHelp
Subtitles matching the language preference will be loaded regardless of the audio language.
Ondertitels die met de taalvoorkeur overeenkomen worden weergegeven, ongeacht de audiotaal.
.AnyLanguage
Any Language
Elke taal

Loading…

Loading…

Glossary

English Dutch
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
.AllowRemoteAccess
Labels
No labels currently set!
Source string age
a year ago
Translation file
src/strings/nl.json, string 29