Translation

.StopPlayback
Stop playback
13/130
Context English Dutch State
.LabelTonemappingThresholdHelp
The tonemapping algorithm parameters is fine-tuned per each scene. And a threshold is used to detect whether the scene has changed or not. If the distance between the current frame average brightness and the current running average exceeds a threshold value, we would re-calculate scene average and peak brightness. The recommended and default values are 0.8 and 0.2.
De parameters van het tonemapping-algoritme worden voor elke scène nauwkeurig afgesteld. En een drempel wordt gebruikt om te detecteren of de scène is veranderd of niet. Als de afstand tussen de huidige gemiddelde helderheid van het frame en het huidige lopende gemiddelde een drempelwaarde overschrijdt, zouden we het scènegemiddelde en de piekhelderheid opnieuw berekenen. De aanbevolen en standaardwaarden zijn 0,8 en 0,2.
.LabelTonemappingPeak
Tonemapping peak:
Tonemapping-piek:
.LabelTonemappingPeakHelp
Override signal/nominal/reference peak with this value. Useful when the embedded peak information in display metadata is not reliable or when tone mapping from a lower range to a higher range. The recommended and default values are 0.
Overbrug signaal/nominaal/referentiepiek met deze waarde. Handig wanneer de ingebouwde piekinformatie in de metadata van de display niet betrouwbaar is of wanneer tonemapping van een lager bereik naar een hoger bereik. De aanbevolen en standaardwaarden zijn 0.
.LabelTonemappingParam
Tonemapping param:
Tonemapping-parameter:
.LabelTonemappingParamHelp
Tune the tone mapping algorithm. The recommended and default values are NaN. Generally leave it blank.
Stem het toonmapping-algoritme af. De aanbevolen en standaardwaarden zijn NaN. Laat het in het algemeen leeg.
.StopPlayback
Stop playback
Stop afspelen
.ClearQueue
Clear queue
Leeg wachtrij
.LabelSubtitleVerticalPosition
Vertical position:
Verticale positie:
.SubtitleVerticalPositionHelp
Line number where text appears. Positive numbers indicate top down. Negative numbers indicate bottom up.
Regelnummer waar tekst verschijnt. Positieve cijfers geven top-down aan. Negatieve getallen geven bottom-up aan.
.Preview
Preview
Preview
.LabelMaxMuxingQueueSize
Max muxing queue size:
Maximale grootte van de wachtrij:

Loading…

Loading…

Glossary

English Dutch
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
.StopPlayback
Labels
No labels currently set!
Source string age
4 months ago
Translation file
src/strings/nl.json, string 1420