Translation

.LabelTonemappingParam
Tonemapping param:
22/180
Context English Dutch State
.LabelTonemappingDesatHelp
Apply desaturation for highlights that exceed this level of brightness. The higher the parameter, the more color information will be preserved. This setting helps prevent unnaturally blown-out colors for super-highlights, by (smoothly) turning into white instead. This makes images feel more natural, at the cost of reducing information about out-of-range colors. The recommended and default values are 0 and 0.5.
Pas desaturatie toe voor highlights die dit helderheidsniveau overschrijden. Hoe hoger de parameter, hoe meer kleurinformatie behouden blijft. Deze instelling helpt om onnatuurlijk uitgeblazen kleuren voor superhooglichten te voorkomen door (vloeiend) in wit over te gaan. Hierdoor voelen afbeeldingen natuurlijker aan, wat ten koste gaat van informatie over kleuren die buiten het bereik vallen. De aanbevolen en standaardwaarden zijn 0 en 0,5.
.LabelTonemappingThreshold
Tonemapping threshold:
Tonemapping drempel:
.LabelTonemappingThresholdHelp
The tonemapping algorithm parameters is fine-tuned per each scene. And a threshold is used to detect whether the scene has changed or not. If the distance between the current frame average brightness and the current running average exceeds a threshold value, we would re-calculate scene average and peak brightness. The recommended and default values are 0.8 and 0.2.
De parameters van het tonemapping-algoritme worden voor elke scène nauwkeurig afgesteld. En een drempel wordt gebruikt om te detecteren of de scène is veranderd of niet. Als de afstand tussen de huidige gemiddelde helderheid van het frame en het huidige lopende gemiddelde een drempelwaarde overschrijdt, zouden we het scènegemiddelde en de piekhelderheid opnieuw berekenen. De aanbevolen en standaardwaarden zijn 0,8 en 0,2.
.LabelTonemappingPeak
Tonemapping peak:
Tonemapping-piek:
.LabelTonemappingPeakHelp
Override signal/nominal/reference peak with this value. Useful when the embedded peak information in display metadata is not reliable or when tone mapping from a lower range to a higher range. The recommended and default values are 0.
Overbrug signaal/nominaal/referentiepiek met deze waarde. Handig wanneer de ingebouwde piekinformatie in de metadata van de display niet betrouwbaar is of wanneer tonemapping van een lager bereik naar een hoger bereik. De aanbevolen en standaardwaarden zijn 0.
.LabelTonemappingParam
Tonemapping param:
Tonemapping-parameter:
.LabelTonemappingParamHelp
Tune the tone mapping algorithm. The recommended and default values are NaN. Generally leave it blank.
Stem het toonmapping-algoritme af. De aanbevolen en standaardwaarden zijn NaN. Laat het in het algemeen leeg.
.StopPlayback
Stop playback
Stop afspelen
.ClearQueue
Clear queue
Leeg wachtrij
.LabelSubtitleVerticalPosition
Vertical position:
Verticale positie:
.SubtitleVerticalPositionHelp
Line number where text appears. Positive numbers indicate top down. Negative numbers indicate bottom up.
Regelnummer waar tekst verschijnt. Positieve cijfers geven top-down aan. Negatieve getallen geven bottom-up aan.
Context English Dutch State
.LabelTimeLimitHours
Time limit (hours):
Tijdslimiet (uren):
.LabelTitle
Title:
Titel:
.LabelTonemappingAlgorithm
Select the Tone mapping algorithm to use:
Selecteer het te gebruiken Tone mapping-algoritme:
.LabelTonemappingDesat
Tonemapping desat:
Tonemapping-desat:
.LabelTonemappingDesatHelp
Apply desaturation for highlights that exceed this level of brightness. The higher the parameter, the more color information will be preserved. This setting helps prevent unnaturally blown-out colors for super-highlights, by (smoothly) turning into white instead. This makes images feel more natural, at the cost of reducing information about out-of-range colors. The recommended and default values are 0 and 0.5.
Pas desaturatie toe voor highlights die dit helderheidsniveau overschrijden. Hoe hoger de parameter, hoe meer kleurinformatie behouden blijft. Deze instelling helpt om onnatuurlijk uitgeblazen kleuren voor superhooglichten te voorkomen door (vloeiend) in wit over te gaan. Hierdoor voelen afbeeldingen natuurlijker aan, wat ten koste gaat van informatie over kleuren die buiten het bereik vallen. De aanbevolen en standaardwaarden zijn 0 en 0,5.
.LabelTonemappingParam
Tonemapping param:
Tonemapping-parameter:
.LabelTonemappingParamHelp
Tune the tone mapping algorithm. The recommended and default values are NaN. Generally leave it blank.
Stem het toonmapping-algoritme af. De aanbevolen en standaardwaarden zijn NaN. Laat het in het algemeen leeg.
.LabelTonemappingPeak
Tonemapping peak:
Tonemapping-piek:
.LabelTonemappingPeakHelp
Override signal/nominal/reference peak with this value. Useful when the embedded peak information in display metadata is not reliable or when tone mapping from a lower range to a higher range. The recommended and default values are 0.
Overbrug signaal/nominaal/referentiepiek met deze waarde. Handig wanneer de ingebouwde piekinformatie in de metadata van de display niet betrouwbaar is of wanneer tonemapping van een lager bereik naar een hoger bereik. De aanbevolen en standaardwaarden zijn 0.
.LabelTonemappingRange
Tonemapping range:
Tonemapping-bereik:

Loading…

Loading…

Glossary

English Dutch
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
.LabelTonemappingParam
Labels
No labels currently set!
Source string age
a month ago
Translation file
src/strings/nl.json, string 1415