Translation

.LabelColorPrimaries
Color primaries:
15/160
Context English Dutch State
.MediaInfoColorTransfer
Color transfer
Kleuroverdracht
.MediaInfoColorPrimaries
Color primaries
Primaire kleur
.LabelVideoRange
Video range:
Videobereik:
.LabelColorSpace
Color space:
Kleurbereik:
.LabelColorTransfer
Color transfer:
Kleuroverdracht:
.LabelColorPrimaries
Color primaries:
Primaire kleur:
.LabelOpenclDevice
OpenCL Device:
OpenCL-apparaat:
.LabelOpenclDeviceHelp
This is the OpenCL device that is used for tonemapping. The left side of the dot is the platform number, and the right side is the device number on the platform. The default value is 0.0. The ffmpeg application file containing the OpenCL hardware acceleration method is required.
Dit is het OpenCL-apparaat dat wordt gebruikt voor tonemapping. De linkerkant van het punt is het platformnummer en de rechterkant is het apparaatnummer op het platform. De standaardwaarde is 0,0. Het ffmpeg-toepassingsbestand met de OpenCL-hardwareversnellingsmethode is vereist.
.EnableTonemapping
Enable Tone mapping
Schakel Tone mapping in
.AllowTonemappingHelp
Tone mapping can transform the dynamic range of a video from HDR to SDR while maintaining image details and colors, which are very important information for representing the original scene. Currently works only when transcoding videos with embedded HDR10 or HLG metadata. If the playback is not smooth or fails, please consider turning off the corresponding hardware decoder.
Tone mapping kan het dynamische bereik van een video transformeren van HDR naar SDR met behoud van beelddetails en kleuren, wat zeer belangrijke informatie is voor het weergeven van de originele scène. Werkt momenteel alleen bij het transcoderen van video's met ingesloten HDR10- of HLG-metadata. Als het afspelen niet soepel verloopt of mislukt, overweeg dan om de bijbehorende hardwaredecoder uit te schakelen.
.LabelTonemappingAlgorithm
Select the Tone mapping algorithm to use:
Selecteer het te gebruiken Tone mapping-algoritme:

Loading…

Loading…

Glossary

English Dutch
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
.LabelColorPrimaries
Labels
No labels currently set!
Source string age
a month ago
Translation file
src/strings/nl.json, string 1400