Translation

.DeleteAll
Delete All
0/100
Context English Norwegian Bokmål State
.ErrorDefault
There was an error processing the request. Please try again later.
Det oppstod en feil under behandling av forespørselen. Vennligst prøv igjen senere.
.DefaultMetadataLangaugeDescription
These are your defaults and can be customized on a per-library basis.
Dette er standardverdiene dine, de kan også tilpasses per biblioteksbasis.
.DefaultSubtitlesHelp
Subtitles are loaded based on the default and forced flags in the embedded metadata. Language preferences are considered when multiple options are available.
Undertekster lastes inn basert på flaggene "standard" og "tvungen" i videoens integrerte metadata. Språkpreferanser tas høyde for dersom flere valg er tilgjengelig.
.DeinterlaceMethodHelp
Select the deinterlacing method to use when software transcoding interlaced content. When hardware acceleration supporting hardware deinterlacing is enabled the hardware deinterlacer will be used instead of this setting.
Velg interlace metoden som skal bli brukt når man transkoder interlaced innhold.
.Delete
Delete
Slett
.DeleteAll
Delete All
.DeleteDevicesConfirmation
Are you sure you wish to delete all devices? All other sessions will be logged out. Devices will reappear the next time a user signs in.
.DeleteDeviceConfirmation
Are you sure you wish to delete this device? It will reappear the next time a user signs in with it.
Er du sikker på at du ønsker å slette denne enheten? Den vil gjenoppstå neste gang en bruker logger inn med den.
.DeleteImage
Delete Image
Slett bilde
.DeleteImageConfirmation
Are you sure you wish to delete this image?
Er du sikker på at du ønsker å slette dette bildet?
.DeleteMedia
Delete media
Slett media
Context English Norwegian Bokmål State
.Default
Default
Standard
.DefaultMetadataLangaugeDescription
These are your defaults and can be customized on a per-library basis.
Dette er standardverdiene dine, de kan også tilpasses per biblioteksbasis.
.DefaultSubtitlesHelp
Subtitles are loaded based on the default and forced flags in the embedded metadata. Language preferences are considered when multiple options are available.
Undertekster lastes inn basert på flaggene "standard" og "tvungen" i videoens integrerte metadata. Språkpreferanser tas høyde for dersom flere valg er tilgjengelig.
.DeinterlaceMethodHelp
Select the deinterlacing method to use when software transcoding interlaced content. When hardware acceleration supporting hardware deinterlacing is enabled the hardware deinterlacer will be used instead of this setting.
Velg interlace metoden som skal bli brukt når man transkoder interlaced innhold.
.Delete
Delete
Slett
.DeleteAll
Delete All
.DeleteDeviceConfirmation
Are you sure you wish to delete this device? It will reappear the next time a user signs in with it.
Er du sikker på at du ønsker å slette denne enheten? Den vil gjenoppstå neste gang en bruker logger inn med den.
.DeleteDevicesConfirmation
Are you sure you wish to delete all devices? All other sessions will be logged out. Devices will reappear the next time a user signs in.
.DeleteImage
Delete Image
Slett bilde
.DeleteImageConfirmation
Are you sure you wish to delete this image?
Er du sikker på at du ønsker å slette dette bildet?

Loading…

Loading…

Glossary

English Norwegian Bokmål
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
.DeleteAll
Labels
No labels currently set!
Source string age
14 hours ago
Translation file
src/strings/nb.json, string 152