Translation

.OptionResElement
res element
11/110
Context English Norwegian Bokmål State
.OptionReleaseDate
Release Date
Utgivelsesdato
.OptionReportByteRangeSeekingWhenTranscoding
Report that the server supports byte seeking when transcoding
Rapporter at serveren støtter byte-søking ved omkoding
.OptionReportByteRangeSeekingWhenTranscodingHelp
This is required for some devices that don't time seek very well.
Dette kreves for noen enheter som ikke tidssøker særlig bra.
.OptionRequirePerfectSubtitleMatch
Only download subtitles that are a perfect match for my video files
Last kun ned undertekster som er en perfekt match for mine filer
.OptionRequirePerfectSubtitleMatchHelp
Requiring a perfect match will filter subtitles to include only those that have been tested and verified with your exact video file. Unchecking this will increase the likelihood of subtitles being downloaded, but will increase the chances of mistimed or incorrect subtitle text.
Å kreve en perfekt match vil filtrere bort undertekster slik at kun de som har blitt testet og verifisert mot nøyaktig samme video-fil gjenstår. Dersom du deaktiverer innstillingen øker sannsynligheten for at undertekster lastes ned, men sjansen øker også for at feilsynkronisert eller feilaktig undertekst lastes ned.
.OptionResElement
res element
res element
.OptionResumable
Resumable
Kan gjenopptas
.OptionRuntime
Runtime
Spilletid
.OptionSaturday
Saturday
Lørdag
.OptionSaveMetadataAsHidden
Save metadata and images as hidden files
Lagre metadata og bilder som skjulte filer
.OptionSaveMetadataAsHiddenHelp
Changing this will apply to new metadata saved going forward. Existing metadata files will be updated the next time they are saved by Jellyfin Server.
Endring av denne innstillingen vil gjelde ny metadata som lagres fra nå av. Eksisterende metadata vil bli oppdatert neste gang de lagres av Jellyfin-serveren.
Context English Norwegian Bokmål State
.OptionReleaseDate
Release Date
Utgivelsesdato
.OptionReportByteRangeSeekingWhenTranscoding
Report that the server supports byte seeking when transcoding
Rapporter at serveren støtter byte-søking ved omkoding
.OptionReportByteRangeSeekingWhenTranscodingHelp
This is required for some devices that don't time seek very well.
Dette kreves for noen enheter som ikke tidssøker særlig bra.
.OptionRequirePerfectSubtitleMatch
Only download subtitles that are a perfect match for my video files
Last kun ned undertekster som er en perfekt match for mine filer
.OptionRequirePerfectSubtitleMatchHelp
Requiring a perfect match will filter subtitles to include only those that have been tested and verified with your exact video file. Unchecking this will increase the likelihood of subtitles being downloaded, but will increase the chances of mistimed or incorrect subtitle text.
Å kreve en perfekt match vil filtrere bort undertekster slik at kun de som har blitt testet og verifisert mot nøyaktig samme video-fil gjenstår. Dersom du deaktiverer innstillingen øker sannsynligheten for at undertekster lastes ned, men sjansen øker også for at feilsynkronisert eller feilaktig undertekst lastes ned.
.OptionResElement
res element
res element
.OptionResumable
Resumable
Kan gjenopptas
.OptionRuntime
Runtime
Spilletid
.OptionSaturday
Saturday
Lørdag
.OptionSaveMetadataAsHidden
Save metadata and images as hidden files
Lagre metadata og bilder som skjulte filer

Loading…

Loading…

bilde2910

Source string comment

What is the context of this string?

3 months ago

Things to check

Unchanged translation

Source and translation are identical

Reset

Comments

There is 1 comment for this string.

View

Glossary

English Norwegian Bokmål
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
.OptionResElement
Labels
No labels currently set!
Source string age
a year ago
Translation file
src/strings/nb.json, string 1235