Translation

.LearnHowYouCanContribute
Learn how you can contribute.
29/290
Context English Norwegian Bokmål State
.LabelZipCode
Zip Code:
Postnummer:
.LanNetworksHelp
Comma separated list of IP addresses or IP/netmask entries for networks that will be considered on local network when enforcing bandwidth restrictions. If set, all other IP addresses will be considered to be on the external network and will be subject to the external bandwidth restrictions. If left blank, only the server's subnet is considered to be on the local network.
Kommaseparert liste over IP-adresser eller IP/nettverksmaske for nettverk som skal regnes som lokalt nettverk når båndbreddebegrensninger skal håndheves. Hvis satt, vil alle andre IP-adresser bli regnet for å være på eksternt nettverk og vil dermed være underlagt båndbreddebegrensningene for eksterne nettverk. Hvis tomt, vil kun serverens subnettverk bli regnet for å være på det lokale nettverket.
.Large
Large
Stor
.LastSeen
Last seen {0}
Sist sett {0}
.LatestFromLibrary
Latest {0}
Siste {0}
.LearnHowYouCanContribute
Learn how you can contribute.
Finn ut hvordan du kan bidra.
.LeaveBlankToNotSetAPassword
You can leave this field blank to set no password.
Du kan la dette feltet stå blankt for å la være å bruke passord.
.LibraryAccessHelp
Select the libraries to share with this user. Administrators will be able to edit all folders using the metadata manager.
Velg bibliotekene som skal deles med denne brukren. Administratorer vil ha mulighet til å gjøre endringer i alle mapper ved å bruke metadatabehandleren.
.List
List
Liste
.ListPaging
{0}-{1} of {2}
{0}-{1} av {2}
.Live
Live
Direkte
Context English Norwegian Bokmål State
.LabelZipCode
Zip Code:
Postnummer:
.LanNetworksHelp
Comma separated list of IP addresses or IP/netmask entries for networks that will be considered on local network when enforcing bandwidth restrictions. If set, all other IP addresses will be considered to be on the external network and will be subject to the external bandwidth restrictions. If left blank, only the server's subnet is considered to be on the local network.
Kommaseparert liste over IP-adresser eller IP/nettverksmaske for nettverk som skal regnes som lokalt nettverk når båndbreddebegrensninger skal håndheves. Hvis satt, vil alle andre IP-adresser bli regnet for å være på eksternt nettverk og vil dermed være underlagt båndbreddebegrensningene for eksterne nettverk. Hvis tomt, vil kun serverens subnettverk bli regnet for å være på det lokale nettverket.
.Large
Large
Stor
.LastSeen
Last seen {0}
Sist sett {0}
.LatestFromLibrary
Latest {0}
Siste {0}
.LearnHowYouCanContribute
Learn how you can contribute.
Finn ut hvordan du kan bidra.
.LeaveBlankToNotSetAPassword
You can leave this field blank to set no password.
Du kan la dette feltet stå blankt for å la være å bruke passord.
.LibraryAccessHelp
Select the libraries to share with this user. Administrators will be able to edit all folders using the metadata manager.
Velg bibliotekene som skal deles med denne brukren. Administratorer vil ha mulighet til å gjøre endringer i alle mapper ved å bruke metadatabehandleren.
.List
List
Liste
.ListPaging
{0}-{1} of {2}
{0}-{1} av {2}

Loading…

Loading…

Glossary

English Norwegian Bokmål
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
.LearnHowYouCanContribute
Labels
No labels currently set!
Source string age
2 years ago
Translation file
src/strings/nb.json, string 928