Translation

.Large
Large
4/100
Context English Norwegian Bokmål State
.LabelXDlnaDocHelp
Determines the content of the X_DLNADOC element in the urn:schemas-dlna-org:device-1-0 namespace.
Bestemmer innholdet i X_DLNADOC-elementet i urn:schemas-dlna-org:device-1-0-domenet.
.LabelYear
Year:
År:
.LabelYoureDone
You're Done!
Du er ferdig!
.LabelZipCode
Zip Code:
Postnummer:
.LanNetworksHelp
Comma separated list of IP addresses or IP/netmask entries for networks that will be considered on local network when enforcing bandwidth restrictions. If set, all other IP addresses will be considered to be on the external network and will be subject to the external bandwidth restrictions. If left blank, only the server's subnet is considered to be on the local network.
Kommaseparert liste over IP-adresser eller IP/nettverksmaske for nettverk som skal regnes som lokalt nettverk når båndbreddebegrensninger skal håndheves. Hvis satt, vil alle andre IP-adresser bli regnet for å være på eksternt nettverk og vil dermed være underlagt båndbreddebegrensningene for eksterne nettverk. Hvis tomt, vil kun serverens subnettverk bli regnet for å være på det lokale nettverket.
.Large
Large
Stor
.LastSeen
Last seen {0}
Sist sett {0}
.LatestFromLibrary
Latest {0}
Siste {0}
.LearnHowYouCanContribute
Learn how you can contribute.
Finn ut hvordan du kan bidra.
.LeaveBlankToNotSetAPassword
You can leave this field blank to set no password.
Du kan la dette feltet stå blankt for å la være å bruke passord.
.LibraryAccessHelp
Select the libraries to share with this user. Administrators will be able to edit all folders using the metadata manager.
Velg bibliotekene som skal deles med denne brukren. Administratorer vil ha mulighet til å gjøre endringer i alle mapper ved å bruke metadatabehandleren.
ComponentTranslation
This translation Translated Jellyfin/Jellyfin Web
Stor
Following strings have different contexts but same source.
Not translated Jellyfin/Jellyfin Android TV
Translated Jellyfin/Jellyfin MPV Shim
Stor

Loading…

Loading…

Glossary

English Norwegian Bokmål
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
.Large
Labels
No labels currently set!
Source string age
2 years ago
Translation file
src/strings/nb.json, string 925