Translation

.AllowHevcEncoding
Allow encoding in HEVC format
27/290
Context English Norwegian Bokmål State
.AllLanguages
All languages
Alle språk
.AllLibraries
All libraries
Alle biblioteker
.AllowedRemoteAddressesHelp
Comma separated list of IP addresses or IP/netmask entries for networks that will be allowed to connect remotely. If left blank, all remote addresses will be allowed.
Kommaseparert liste over IP-addresser eller IP/nettverksmaske for nettverk som er godkjent for eksterne tilkoblinger. Dersom feltet står tomt er alle adresser tillatt.
.AllowFfmpegThrottling
Throttle Transcodes
Begrens hastighet på omkoding
.AllowFfmpegThrottlingHelp
When a transcode or remux gets far enough ahead from the current playback position, pause the process so it will consume less resources. This is most useful when watching without seeking often. Turn this off if you experience playback issues.
Når en omkoding eller ompakking kommer langt nok foran den nåværende avspillingsposisjonen stoppes prosessen slik at den bruker mindre ressurser. Dette er mest nyttig når du sjeldent bytter posisjon i videoen. Slå av dette hvis du opplever problemer med avspilling.
.AllowHevcEncoding
Allow encoding in HEVC format
Tillat koding i HEVC-format
.AllowHWTranscodingHelp
Allow the tuner to transcode streams on the fly. This may help reduce transcoding required by the server.
Tillat at tuneren omkoder strømmer fortløpende. Dette kan bidra til å redusere mengden omkoding som må utføres av serveren.
.AllowMediaConversion
Allow media conversion
Tillat konvertering av media
.AllowMediaConversionHelp
Grant or deny access to the convert media feature.
Tillatt eller forby tilgang til å konvertere media.
.AllowOnTheFlySubtitleExtraction
Allow subtitle extraction on the fly
Tillat at undertekster hentes ut fortløpende

Loading…

Loading…

Glossary

English Norwegian Bokmål
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
.AllowHevcEncoding
Labels
No labels currently set!
Source string age
3 months ago
Translation file
src/strings/nb.json, string 1493