Translation

.Yesterday
Yesterday
4/100
Context English Norwegian Bokmål State
.XmlTvNewsCategoriesHelp
Programs with these categories will be displayed as news programs. Separate multiple with '|'.
Programmer med disse kategoriene vil bli vist som nyhetsprogrammer. Atskill flere med "|".
.XmlTvPathHelp
A path to a XMLTV file. Jellyfin will read this file and periodically check it for updates. You are responsible for creating and updating the file.
En filbane til en XML-TV-fil. Jellyfin vil lese denne filen og regelmessig se etter oppdateringer. Du er ansvarlig for å opprette og oppdatere denne filen.
.XmlTvSportsCategoriesHelp
Programs with these categories will be displayed as sports programs. Separate multiple with '|'.
Programmer med disse kategoriene vil bli vist som sportsprogrammer. Atskill flere med "|".
.Yadif
YADIF
YADIF
.Yes
Yes
Ja
.Yesterday
Yesterday
Igår
.HeaderSelectFallbackFontPath
Select Fallback Font Folder Path
Velg mappe for skrift å falle tilbake på
.HeaderSelectFallbackFontPathHelp
Browse or enter the path of the fallback font folder to use for rendering ASS/SSA subtitles.
Bla gjennom eller gå inn i mappen med skrifttyper å falle tilbake på, for gjengivelse av ASS/SSA-undertekster.
.LabelFallbackFontPath
Fallback font folder path:
Mappe for skrift å falle tilbake på:
.LabelFallbackFontPathHelp
Specify a path containing fallback fonts for rendering ASS/SSA subtitles. The maximum allowed total font size is 20 MB. Lightweight and web-friendly font formats such as woff2 are recommended.
Spesifiser en bane som inneholder skrifttyper for gjengivelse av ASS/SSA-undertekster. Maksimal tillatt total skriftstørrelse er 20 MB. Det anbefales lette og nettvennlige skriftformater som woff2.
.EnableFallbackFont
Enable fallback fonts
Aktiver skrifttyper å falle tilbake på

Loading…

Loading…

Glossary

English Norwegian Bokmål
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
.Yesterday
Labels
No labels currently set!
Source string age
2 years ago
Translation file
src/strings/nb.json, string 1469