Translation

.ErrorAddingXmlTvFile
There was an error accessing the XMLTV file. Please ensure the file exists and try again.
98/890
Context English Norwegian Bokmål State
.Episode
Episode
Episode
.Episodes
Episodes
Episoder
.ErrorAddingListingsToSchedulesDirect
There was an error adding the lineup to your Schedules Direct account. Schedules Direct only allows a limited number of lineups per account. You may need to log into the Schedules Direct website and remove others listings from your account before proceeding.
Det oppstod en feil når du la oppstillingen til Schedules Direct-kontoen din. Schedules Direct tillater kun et begrenset antall oppstillinger per konto. Det kan hende du må logge inn på Schedules Direct-nettstedet og fjerne andre lister fra kontoen din før du fortsetter.
.ErrorAddingMediaPathToVirtualFolder
There was an error adding the media path. Please ensure the path is valid and Jellyfin has access to that location.
Det oppstod en feil med å legge inn filbane til media. Vennligst sørg for at filbanen er gyldig og at Jellyfin har tilgang til filbanen.
.ErrorAddingTunerDevice
There was an error adding the tuner device. Please ensure it is accessible and try again.
Det oppstod en feil når tuneren skulle legges til. Vennligst sørg for at den er tilgjengelig og prøv på nytt.
.ErrorAddingXmlTvFile
There was an error accessing the XMLTV file. Please ensure the file exists and try again.
Det oppstod en feil under lesing av XMLTV-filen. Vennligst sørg for at filen finnes og prøv igjen.
.ErrorDeletingItem
There was an error deleting the item from the server. Please check that Jellyfin has write access to the media folder and try again.
Det oppstod en feil under sletting av elementet fra serveren. Vennligst sørg for at Jellyfin har skrivetilgang til mappen og prøv igjen.
.ErrorGettingTvLineups
There was an error downloading TV lineups. Please ensure your information is correct and try again.
Det oppstod en feil under nedlastning av TV-oversikten. Vennligst sørg for at informasjonen er korrekt og prøv igjen.
.ErrorStartHourGreaterThanEnd
End time must be greater than the start time.
Sluttid må være senere enn starttid.
.ErrorPleaseSelectLineup
Please select a lineup and try again. If no lineups are available, then please check that your username, password, and postal code is correct.
Velg et programoppsett og prøv igjen. Hvis ingen oppsett er tilgjengelig, sjekk at brukernavn, passord og postnummer er riktig.
.ErrorSavingTvProvider
There was an error saving the TV provider. Please ensure it is accessible and try again.
Det oppstod en feil ved lagring av TV-leverandør. Vennligst forsikre deg om at den er tilgjengelig, og prøv på nytt.
Context English Norwegian Bokmål State
.Episode
Episode
Episode
.Episodes
Episodes
Episoder
.ErrorAddingListingsToSchedulesDirect
There was an error adding the lineup to your Schedules Direct account. Schedules Direct only allows a limited number of lineups per account. You may need to log into the Schedules Direct website and remove others listings from your account before proceeding.
Det oppstod en feil når du la oppstillingen til Schedules Direct-kontoen din. Schedules Direct tillater kun et begrenset antall oppstillinger per konto. Det kan hende du må logge inn på Schedules Direct-nettstedet og fjerne andre lister fra kontoen din før du fortsetter.
.ErrorAddingMediaPathToVirtualFolder
There was an error adding the media path. Please ensure the path is valid and Jellyfin has access to that location.
Det oppstod en feil med å legge inn filbane til media. Vennligst sørg for at filbanen er gyldig og at Jellyfin har tilgang til filbanen.
.ErrorAddingTunerDevice
There was an error adding the tuner device. Please ensure it is accessible and try again.
Det oppstod en feil når tuneren skulle legges til. Vennligst sørg for at den er tilgjengelig og prøv på nytt.
.ErrorAddingXmlTvFile
There was an error accessing the XMLTV file. Please ensure the file exists and try again.
Det oppstod en feil under lesing av XMLTV-filen. Vennligst sørg for at filen finnes og prøv igjen.
.ErrorDefault
There was an error processing the request. Please try again later.
Det oppstod en feil under behandling av forespørselen. Vennligst prøv igjen senere.
.ErrorDeletingItem
There was an error deleting the item from the server. Please check that Jellyfin has write access to the media folder and try again.
Det oppstod en feil under sletting av elementet fra serveren. Vennligst sørg for at Jellyfin har skrivetilgang til mappen og prøv igjen.
.ErrorGettingTvLineups
There was an error downloading TV lineups. Please ensure your information is correct and try again.
Det oppstod en feil under nedlastning av TV-oversikten. Vennligst sørg for at informasjonen er korrekt og prøv igjen.
.ErrorPleaseSelectLineup
Please select a lineup and try again. If no lineups are available, then please check that your username, password, and postal code is correct.
Velg et programoppsett og prøv igjen. Hvis ingen oppsett er tilgjengelig, sjekk at brukernavn, passord og postnummer er riktig.

Loading…

Loading…

Glossary

English Norwegian Bokmål
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
.ErrorAddingXmlTvFile
Labels
No labels currently set!
Source string age
a year ago
Translation file
src/strings/nb.json, string 216