Translation

Attempt to automatically map theforward public port to the local ports on your router to local ports on your server via UPnP. This may not work with some router models or network configurations. Changes will not apply until after a server restart.
.LabelEnableAutomaticPortMapHelp
Automatically forward public ports on your router to local ports on your server via UPnP. This may not work with some router models or network configurations. Changes will not apply until after a server restart.
170/2110
Context English Norwegian Bokmål State
.LabelDynamicExternalId
{0} Id:
{0} ID:
.LabelEasyPinCode
Easy pin code:
Enkel PIN-kode:
.LabelEmbedAlbumArtDidl
Embed album art in Didl
Bygg inn albumbilder i DIDL
.LabelEmbedAlbumArtDidlHelp
Some devices prefer this method for obtaining album art. Others may fail to play with this option enabled.
Noen enheter foretrekker denne metoden for å motta albumomslag. Andre vil kunne få problemer med avspilling hvis dette alternativet er aktivert.
.LabelEnableAutomaticPortMap
Enable automatic port mapping
Aktiver automatisk portmapping
.LabelEnableAutomaticPortMapHelp
Automatically forward public ports on your router to local ports on your server via UPnP. This may not work with some router models or network configurations. Changes will not apply until after a server restart.
Forsøk å automatisk koble den eksterne porten til den lokale porten via UPnP. Dette fungerer ikke med alle rutere. Endringer trer ikke kraft før serveren startes på nytt.
.LabelEnableBlastAliveMessages
Blast alive messages
Kringkast keepalive-meldinger
.LabelEnableBlastAliveMessagesHelp
Enable this if the server is not detected reliably by other UPnP devices on your network.
Aktiver hvis serveren ikke blir konsekvent oppdaget av andre UPnP-enheter på nettverket ditt.
.LabelEnableDlnaClientDiscoveryInterval
Client discovery interval (seconds)
Oppdateringsintervall for klient (i sekunder)
.LabelEnableDlnaClientDiscoveryIntervalHelp
Determines the duration in seconds between SSDP searches performed by Jellyfin.
Bestemmer intervallet i sekunder mellom SSDP-søk utført av Jellyfin.
.LabelEnableDlnaDebugLogging
Enable DLNA debug logging
Aktiver DLNA debug-logging
Context English Norwegian Bokmål State
.LabelDynamicExternalId
{0} Id:
{0} ID:
.LabelEasyPinCode
Easy pin code:
Enkel PIN-kode:
.LabelEmbedAlbumArtDidl
Embed album art in Didl
Bygg inn albumbilder i DIDL
.LabelEmbedAlbumArtDidlHelp
Some devices prefer this method for obtaining album art. Others may fail to play with this option enabled.
Noen enheter foretrekker denne metoden for å motta albumomslag. Andre vil kunne få problemer med avspilling hvis dette alternativet er aktivert.
.LabelEnableAutomaticPortMap
Enable automatic port mapping
Aktiver automatisk portmapping
.LabelEnableAutomaticPortMapHelp
Automatically forward public ports on your router to local ports on your server via UPnP. This may not work with some router models or network configurations. Changes will not apply until after a server restart.
Forsøk å automatisk koble den eksterne porten til den lokale porten via UPnP. Dette fungerer ikke med alle rutere. Endringer trer ikke kraft før serveren startes på nytt.
.LabelEnableBlastAliveMessages
Blast alive messages
Kringkast keepalive-meldinger
.LabelEnableBlastAliveMessagesHelp
Enable this if the server is not detected reliably by other UPnP devices on your network.
Aktiver hvis serveren ikke blir konsekvent oppdaget av andre UPnP-enheter på nettverket ditt.
.LabelEnableDlnaClientDiscoveryInterval
Client discovery interval (seconds)
Oppdateringsintervall for klient (i sekunder)
.LabelEnableDlnaClientDiscoveryIntervalHelp
Determines the duration in seconds between SSDP searches performed by Jellyfin.
Bestemmer intervallet i sekunder mellom SSDP-søk utført av Jellyfin.

Loading…

Loading…

Things to check

Has been translated

This string has been translated in the past

Reset

Glossary

English Norwegian Bokmål
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
.LabelEnableAutomaticPortMapHelp
Labels
No labels currently set!
Source string age
a year ago
Translation file
src/strings/nb.json, string 639