Translation

.LabelFailed
Failed
6/100
Context English Norwegian Bokmål State
.LabelEpisodeNumber
Episode number:
Episodenummer:
.LabelEvent
Event:
Hendelse:
.LabelEveryXMinutes
Every:
Hver:
.LabelExtractChaptersDuringLibraryScan
Extract chapter images during the library scan
Hent ut kapittelbilder under skanning av bibliotek
.LabelExtractChaptersDuringLibraryScanHelp
Generate chapter images when videos are imported during the library scan. Otherwise, they will be extracted during the chapter images scheduled task, allowing the regular library scan to complete faster.
Generer kapittelbilder når videoer oppdages under skanning av bibliotek. Ellers vil de bli hentet ut under den planlagte oppgaven for kapittelbilder, som gjør at vanlig skann av biblioteket vil fullføres raskere.
.LabelFailed
Failed
Feilet
.LabelFallbackFontPath
Fallback font folder path:
Mappe for skrift å falle tilbake på:
.LabelFallbackFontPathHelp
Specify a path containing fallback fonts for rendering ASS/SSA subtitles. The maximum allowed total font size is 20 MB. Lightweight and web-friendly font formats such as woff2 are recommended.
Spesifiser en bane som inneholder skrifttyper for gjengivelse av ASS/SSA-undertekster. Maksimal tillatt total skriftstørrelse er 20 MB. Det anbefales lette og nettvennlige skriftformater som woff2.
.LabelffmpegPath
FFmpeg path:
Filbane til FFmpeg:
.LabelffmpegPathHelp
The path to the ffmpeg application file or folder containing ffmpeg.
Filbanen til applikasjonsfilen for FFmpeg eller mappen som inneholder FFmpeg.

Loading…

Loading…

Glossary

English Norwegian Bokmål
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
.LabelFailed
Labels
No labels currently set!
Source string age
2 years ago
Translation file
src/strings/nb.json, string 627