Translation

.MessagePlaybackError
There was an error playing this file on your Google Cast receiver.
77/660
Context English Norwegian Bokmål State
.MessageNoServersAvailable
No servers have been found using the automatic server discovery.
Ingen servere ble funnet gjennom automatisk serversøk.
.MessageNothingHere
Nothing here.
Ingenting her.
.MessageNoTrailersFound
Install the trailers channel to enhance your movie experience by adding a library of internet trailers.
Installer trailer-tilleggskanalen for å forbedre filmopplevelsen ved å legge til et bibliotek med trailere fra Internett.
.MessagePasswordResetForUsers
The following users have had their passwords reset. They can now sign in with the pin codes that were used to perform the reset.
Følgende brukere har fått passordet sitt tilbakestilt. De kan nå logge inn med PIN-kodene som ble brukt til å utføre tilbakestillingen.
.MessagePlayAccessRestricted
Playback of this content is currently restricted. Please contact your server administrator for more information.
Avspilling av dette innholdet er for tiden begrenset. Ta kontakt med serverens administrator for mer informasjon.
.MessagePlaybackError
There was an error playing this file on your Google Cast receiver.
Det oppsto en feil under avspilling av denne filen på Google Cast-mottakeren.
.MessagePleaseEnsureInternetMetadata
Please ensure downloading of internet metadata is enabled.
Vennligst sørg for at nedlasting av metadata fra internett er slått på.
.MessagePleaseWait
Please wait. This may take a minute.
Vennligst vent. Dette kan ta noe tid.
.MessagePluginConfigurationRequiresLocalAccess
To configure this plugin please sign in to your local server directly.
Logg inn direkte på din lokale server for å konfigurere dette programtillegget.
.MessagePluginInstallDisclaimer
Plugins built by community members are a great way to enhance your experience with additional features and benefits. Before installing, please be aware of the effects they may have on your server, such as longer library scans, additional background processing, and decreased system stability.
Programtillegg utviklet av brukersamfunnet er en god måte å forbedre opplevelsen din gjennom ekstra funksjoner og fordeler. Før installasjon bør du være klar over virkningen de kan ha på serveren din, som lengre skanning av bibliotek, ekstra bakgrunnsbehandling og redusert systemstabilitet.

Loading…

Loading…

Glossary

English Norwegian Bokmål
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
.MessagePlaybackError
Labels
No labels currently set!
Source string age
2 months ago
Translation file
src/strings/nb.json, string 1503